Normativa entitat

El permís el podran demanar els pares dels infants nascuts a partir de l'1 de gener. Font: Pixabay

news-iconNotícia > Jurídic

El permís de paternitat s’amplia a quatre setmanes

El dia 1 de gener del 2017 ha entrat en vigor l’ampliació del permís de paternitat, anunciada el 2009 a la Llei 9/2009, i que s’ha estat aplaçant des d’aquell moment.

Persones lliurant documents. Font: RTVE.es

news-iconRecurs > Econòmic

Apoderaments per tràmits telemàtics amb l'Agència Tributària

Des del 2 d'octubre de 2016 totes les entitats han de rebre i presentar obligatòriament totes les comunicacions amb l'Agència Tributària de forma telemàtica.

Font: Pixabay

news-iconRecurs > Jurídic

Com afecta el Registre horari de la jornada laboral a les entitats?

La normativa que obliga a registrar la jornada laboral de les persones contractades és d’obligat compliment per a totes les organitzacions.

El programa inclou col·loquis i conferències des de les 9 del matí. Font: Public Domain Pictures

news-iconEsdeveniment > Acte

Posa’t al dia de les novetats fiscals del 2017

La jornada anual que organitza PwC farà un repàs de les noves obligacions jurídiques i oferirà col·loquis i conferències sobre reptes de futur i gestió de recursos.

Cada mòdul de la formació tindrà una part pràctica. Font: IECAH

news-iconEsdeveniment > Curs

Curs de gestió d’associacions

La formació en línia dura 40 hores i comptarà amb experts en coordinació d’ONGs.

Plaça dels voluntaris

news-iconRecurs > Jurídic

Aspectes legals i documentals del voluntariat III (3 de 3)

El coneixement dels aspectes legals i documentals del voluntariat ha de permetre una millor gestió i coordinació dels voluntaris i dels projectes que es portin a terme des de les entitats.

Mans fent pinya

news-iconRecurs > Jurídic

Aspectes legals i documentals del voluntariat II (2 de 3)

El coneixement dels aspectes legals i documentals del voluntariat ha de permetre una millor gestió i coordinació dels voluntaris i dels projectes que es portin a terme des de les entitats.

Mans entrellaçades

news-iconRecurs > Jurídic

Aspectes legals i documentals del voluntariat I (1 de 3)

El coneixement dels aspectes legals i documentals del voluntariat ha de permetre una millor gestió i coordinació dels voluntaris i dels projectes que es portin a terme des de les entitats.

Curs 'La gestió de dades personals a les entitats no lucratives'. Font: Pixabay

news-iconEsdeveniment > Curs

La gestió de dades personals a les entitats no lucratives

Curs per conèixer la normativa sobre protecció de dades i les obligacions que han de tenir en compte les associacions per complir-la.

És també obligació de les persones treballadores registrar les hores de la seva jornada laboral. Font: Pixabay

news-iconNotícia > Jurídic

Quines noves obligacions ens esperen aquest curs en relació a la gestió d'entitats?

Recollim les principals novetats que les organitzacions han d'aplicar o tenir en compte tant en el seu funcionament ordinari com a l’hora de realitzar tràmits específics.

Xavier Bernadí i Víctor García durant la jornada de Suport Associatiu. Font: Suport Associatiu

news-iconNotícia > Jurídic

El Registre de Grups d’Interès, un pas més cap a la transparència

Representants del tercer sector i de l’administració pública van reunir-se el 6 d’octubre a la jornada organitzada per Suport Associatiu per conèixer com afecta a les entitats la nova normativa sobre grups d’interès.

Montse Agudo, cap del Departament Jurídic de Suport Associatiu. Font: Suport Associatiu

news-iconNotícia > Jurídic

Montse Agudo: "El Protocol de Prevenció de Delictes pot eximir la responsabilitat penal de les entitats"

La cap del Departament Jurídic de Suport Associatiu, Montse Agudo, ens parla sobre com les organitzacions poden implantar aquest document i quin és el seu objectiu.

Eduardo Izquierdo, cap del Departament Laboral de Suport Associatiu. Font. Suport Associatiu

news-iconNotícia > Jurídic

Eduardo Izquierdo: “No s'han tingut en compte les dificultats de les entitats per poder posar en marxa el registre horari de la jornada laboral”

El cap del Departament laboral de Suport Associatiu aclareix algunes qüestions sobre la llei que obliga organitzacions i empreses a registrar la jornada de la plantilla.

La jornada anual de Suport Associatiu se celebrarà el 6 d'octubre. Font: Suport Associatiu

news-iconNotícia > Jurídic

La teva entitat està obligada a inscriure’s al Registre de Grups d’Interès de la Generalitat?

Si vols informar-te sobre aquesta qüestió, vine a la ‘Jornada sobre Grups d'Interès i novetats legals per a entitats: obligacions, dubtes i reptes’ que Suport Associatiu celebrarà el 6 d’octubre a Barcelona.

transparència.evagea (flickr)

news-iconRecurs > Projectes

Les obligacions en matèria de transparència per accedir a fons públics

Us expliquem quines elements heu de tenir en compte per poder accedir a les convocatòries d’ajut de les administracions públiques.

news-iconNotícia > Jurídic

Nova guia de transparència per a entitats, ja disponible gratuïtament

La publicació ofereix indicadors i criteris perquè les organitzacions sense ànim de lucre autoavaluïn la qualitat de la informació que ofereixen als seus webs.

Imatge de la jornada

news-iconNotícia > Projectes

Nova Llei de Transparència, impacte i oportunitats per al tercer sector

La Fundació Pere Tarrés celebra el 18 de febrer una jornada on es reflexionarà sobre les obligacions i implicacions d’aquesta normativa a les entitats no lucratives.

Cooperatisvisme. Font: Albir (Flickr)

news-iconNotícia > Projectes

Esteu pensant en posar en marxa una cooperativa i no sabeu per on començar?

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya organitza quinzenalment sessions informatives on us explicaran que cal tenir en compte durant el procés de constitució.

Comptabilitat. Font: Evagea (Flickr)

news-iconNotícia > Formació

Introducció a la comptabilitat

La Fundación Gestión y Participación Social realitza durant el mes de febrer una formació on line que permet conèixer les nocions bàsiques que afecten a les organitzacions.

números. Font: ing jorge (Flickr)

news-iconNotícia > Formació

Claus per a la gestió d’entitats

La Fundació Esplai Girona – Mare de Déu del Mont realitza a partir del 21 de desembre una formació que us permetrà enfortir la vostra organització.

Sala de reunions. Font: actiu oficinas (Flickr)

news-iconNotícia > Formació

Com realitzar el relleu de les juntes directives

Torre Jussana desenvolupa durant el mes d’octubre un taller on es mostraran les claus per a l’èxit d’aquest procés.

Gestió entitats. Font: Àlbums_SINAPSIS (flickr)

news-iconNotícia > Formació

Aprèn com gestionar una entitat d’economia social

Aposta organitza a Granollers una formació adreçada a possibilitar la comprensió i l’anàlisi de l’estat comptable i financer.

Persona treballant amb un ordinador

news-iconRecurs > Jurídic

10 temes clau de l'informe legal de les associacions (I)

Pel bon funcionament de la nostra entitat és molt important tenir en compte quines disposicions legals hem de complir, així com tenir al dia la documentació obligatòria de l’entitat. A continuació, en un senzill recurs recollim les principals qüestions a tenir en compte a l’hora de fer un informe legal de l’entitat.

Guardiola porquet - Imatge de kennysarmy a Flickr

news-iconRecurs > Jurídic

Donació: tipus i característiques

Moltes vegades sentim parlar de les donacions però, veritablement coneixem quins requisits exigeix la llei perquè una donació tingui validesa? En aquest recurs analitzem els trets jurídics distintius de la donació.

Document

news-iconRecurs > Jurídic

La meva entitat necessita un Reglament de Règim Intern?

Les entitats es regeixen per la llei aplicable, els seus estatuts i el seu reglament de règim intern, en cas que en tinguin. El reglament de règim intern és un document molt útil per l’entitat, ja que desenvolupa tot allò que fa referència al funcionament propi de l’associació i que no està recollit als estatuts.

Arxivador jurídic

news-iconRecurs > Jurídic

La declaració responsable a les fundacions catalanes (part II)

L’objectiu d’aquest segon recurs relatiu a la declaració responsable regulada a la normativa de fundacions, es tractar els diferents supòsits i situacions en què és necessària l’adopció i formalització d’aquesta declaració: aquelles operacions en que hi ha un conflicte d’interessos, quan s’estableix un contracte laboral o professional amb un patró i per a determinats actes de disposició.

Jornada del departament de Justícia

news-iconRecurs > Jurídic

La declaració responsable a les fundacions catalanes (part I)

La Llei 7/2012 publicada el mes de juny de 2012 va modificar la normativa relativa a les fundacions catalanes i va introduir la figura de la declaració responsable com una de les novetats més importants. L’objectiu d’aquest recurs és explicar quins són les seves formalitats i requisits i en quins supòsits les fundacions estan obligades a formalitzar aquesta declaració responsable.

Llibertat Religiosa

news-iconRecurs > Jurídic

Les entitats religioses: què són i com es constitueixen?

La Llei de llibertat religiosa garanteix la llibertat de culte i, per això, totes les persones poden tenir creences religioses i practicar-les, en privat i en públic, sense que això constitueixi un motiu de desigualtat o discriminació davant la llei.

Per tal de tenir accés a un espai de culte propi i a un reconeixement públic és important que els creients d'una mateixa religió s'agrupin en una associació religiosa.

Declaració d'interés cultural

news-iconRecurs > Jurídic

Declaració d'associacions i fundacions d'interés cultural

Les associacions que exerceixen principalment les seves funcions a Catalunya, i que tenen com a finalitat primordial la realització d'activitats incloses dins l'àmbit del foment i la protecció de la cultura popular i tradicional, i de l'associacionisme cultural o activitats culturals especialment rellevants, poden ser declarades d'interès cultural per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya

Projecte de cooperació internacional

news-iconRecurs > Jurídic

Aplicació de la llei del mecenatge a les associacions de cooperació al desenvolupament

En aquest recurs ens plantegem donar resposta a la qüestió sobre si una associació de cooperació al desenvolupament, tot i no ser declarada d’utilitat pública té la consideració d’entitat beneficiària del mecenatge de la Llei 49/2002.

logos discapacitats

news-iconRecurs > Jurídic

La Llei d'integració social dels minusvàlids -LISMI- (1ª part)

La LISMI estableix que les empreses públiques i privades -incloses les entitats no lucratives- de 50 o més persones treballadores, han de destinar, com a mínim, un 2% de la seva plantilla per a persones amb discapacitat.

Símbols de discapacitat

news-iconRecurs > Jurídic

Mesures alternatives a l’obligació de quota de reserva de la LISMI (2ª part)

La LISMI preveu que en determinats supòsits en què resulti especialment difícil la contractació directa de treballadors discapacitats, les empreses puguin optar per mesures alternatives, com ara la col·laboració amb una fundació o associació declarada d’utilitat pública.

Comptabilitat

news-iconRecurs > Jurídic

La junta directiva i el règim econòmic de les associacions: novetats de la Llei 4/2008

A continuació us exposem les novetats més importants de la llei 4/2008, relacionades amb la junta directiva i el règim econòmic de les associacions. Creiem que poden ser del vostre interès a l'hora de reformar els estatuts i gestionar el dia a dia de l'entitat.

Persones reunides en assemblea. Font: CSLP (Flickr)

news-iconRecurs > Jurídic

L'assemblea: novetats de la Llei 4/2008

L’assemblea és l’òrgan suprem de l’associació, que integrada per tots els socis adopta els acords i fixa les línies generals que ha de seguir l’associació. A continuació, explicarem quina és la naturalesa i competències d’aquest òrgan i quines novetats planteja la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Imatge de papers. Font: Guillaume Brialon (Flickr)

news-iconRecurs > Jurídic

Com sabem què cal modificar dels nostres estatuts? La llei pas a pas

A continuació us expliquem les novetats de la Llei 4 / 2008, del 24 d'abril del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, sense perjudici que pugueu incorporar, a més, altres reformes en els vostres estatuts.

Mans i planta. Font: Seguros Nerea Urrutia

news-iconRecurs > Jurídic

Hi ha obligatorietat d’assegurar els voluntaris?

Al llarg d'aquest recurs veurem les principals qüestions a tenir en compte respecte a les assegurances dels voluntaris i també una comparativa de tres entitats del tercer sector que ofereixen aquests tipus de pòlisses.

Sala de reunions de junta directiva

news-iconRecurs > Jurídic

Quina és la responsabilitat de les juntes directives? Part II

L'objectiu d'aquest recurs, que està estructurat en dues parts, és informar sobre sobre les obligacions i les responsabilitats dels membres de les juntes directives de les associacions, segons la regulació del Llibre III del Codi Civil de Catalunya.

Jornada sobre la responsabilitat dels òrgans de govern a les esal

news-iconRecurs > Jurídic

Quina és la Responsabilitat dels membres de la Junta Directiva? (Part I)

L'objectiu d'aquest recurs, que està estructurat en dues parts, és informar sobre sobre les obligacions i les responsabilitats dels membres de les juntes directives de les associacions, segons la regulació del Llibre III del Codi Civil de Catalunya.