Ajuts a activitats en l'àmbit de la biodiversitat terrestre, marina i litoral i el foment de la informació ambiental 2018

La Fundación Biodiversidad convoca subvencions per a la realització d'activitats en l'àmbit de la biodiversitat terrestre, marina i litoral, així com per a projectes d'informació i sensibilització ambiental relacionats amb els fins de la Fundació.

Convocant: Fundación Biodiversidad

Data de publicació: 05/02/2018

Termini: 06/02/2018 - 30/04/2018

Contingut:

La dotació màxima global de la convocatòria és de fins a 1.100.000 €. L'import màxim per a cada sol·licitud no podrà superar els 50.000 € per a les línies d'actuació biodiversitat terrestre i biodiversitat marina i litoral, i de 25.000 € per a projectes relacionats amb la informació ambiental.

 

  • Biodiversitat terrestre:  Els projectes d'aquesta línia hauran de promoure el manteniment dels processos ecològics essencials, en la conservació de la diversitat biològica, genètica, de poblacions i d'espècies, i en la preservació de la varietat, singularitat i bellesa dels ecosistemes naturals, de la diversitat geològica i dels paisatge.

 

  • Biodiversitat marina i litoral: Els projectes d'aquesta línia hauran de ser la gestió i conservació de la biodiversitat marina i litoral davant els impactes que pugui patir i assegurarel seu desenvolupament i explotació sostenibles. 

 

  • Foment de la Informació Ambiental: Els projectes d'aquesta línia hauran de promoure l'augment de la presència d'informació ambiental en els mitjans, a través de la realització de projectes i activitats d'informació i sensibilització ambiental.

Àmbit:
  • Medi ambient

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Privat

Àmbit geogràfic: Estatal

Bases