Ajuts per al cofinançament de projectes recolzats pel programa LIFE en l'àmbit de la biodiversitat 2018

La Fundación Biodiversidad convoca subvencions per a projectes LIFE aprovats per la Comissió Europea en aspectes relacionats amb la naturalesa i la biodiversitat.

Convocant: Fundación Biodiversidad

Data de publicació: 05/02/2018

Termini: 06/02/2018 - 16/10/2018

Contingut:

Seran objectes dels ajuts aquelles activitats incloses en els següents projectes:

  • LIFE Naturalesa i Biodiversitat
  • LIFE Governança i Informació Mediambientals
  • LIFE+ sobre Naturalesa i Biodiversitst
  • LIFE+ sobre Informació i Comunicació amb objectius centrats en la naturalesa i biodiversitat

 

La dotació màxima global de la convocatòria é de fins a 1.000.000 €. L'import màxim per a cda sol·licitud no superarà els 200.000 €.

Àmbit:
  • Medi ambient

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Privat

Àmbit geogràfic: Estatal

Bases