Ajuts econòmics per al desenvolupament de projectes d'investigació sobre drogodependències

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del govern espanyol convoca subvencions per a centres nacionals de I+D públics i privats sense ànim de lucre.

Convocant: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del govern espanyol 

Data de publicació: 24/08/2017

Termini: 25/08/2017 - 25/09/2017

Contingut:

Objecte:

La present Resolució té per objecte la convocatòria en l'exercici 2017 d'ajudes econòmiques per al desenvolupament de projectes d'investigació sobre adiccions realitzades per entitats públiques o privades sense ànim de lucre, en règim de concurrència competitiva, d'acord amb allò establert en l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d'Innovació 2013-2020 i en el Pla Estatal d'investigació Científica i Tècnica i d'Innovació, aprovats en el Consell de Ministres l'1 de febrer de 2013, i en l'Estratègia Nacional de Drogues.

D'acord amb els principis rectors de l'Estratègia, aquesta convocatòria considera prioritari el principi d'equitat social en les polítiques d'investigació sobre drogues, incloent en el mateix l'enfocament de gènere. 

Àmbit:
  • Sanitat
  • Atenció social
  • Ciència i tecnologia

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Públic

Àmbit geogràfic: Estatal

Bases