Finançament
F Pere Tarrés

Ajuts a projectes de recreca sobre càncer - La Marató de TV3

La Fundació La Marató de TV3 obre la seva convocatòria anual per a fomentar la recerca científica sobre aspectes etiològics, patogènics, clínics, terapèutics, epidemiològics, de salut pública i de serveis sanitaris, en l’àmbit del càncer.

Convocant: 
Fundació La Marató de TV3
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimarts, 19 Febrer, 2019
Termini convocatòria: 
19/02/2019 fins 19/03/2019
Àmbit: 
Sanitat
Investigació i recerca
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Privat
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Qui pot presentar sol·licitud?

El personal responsable de l’execució científica i tècnica dels projectes de recerca objecte d'aquests ajuts: el personal investigador principal coordinador que desenvolupi la seva tasca en centres públics o entitats sense ànim de lucre que disposin de la infraestructura necessària. Haurà d'estar en possessió del títol de doctorat, acreditar una trajectòria d’excel·lència en recerca amb, com a mínim, cinc publicacions relacionades amb l’objecte de la convocatòria durant els darrers 5 anys, així com desenvolupar principalment la seva activitat en l’àmbit territorial previst pels estatuts de la Fundació.

Dotació i quantia

El finançament concedit als projectes d’investigació que resultin escollits, es farà amb càrrec a les quantitats que, en forma de donacions, convenis de col·laboració empresarial o altres ingressos, va obtenir la Fundació La Marató de TV3 durant l’edició de La Marató de l’any 2018.

L’import de les ajudes econòmiques no superarà els 300.000 €, per a projectes en què participin dos grups, i en cas que hi participin tres o més grups l’import màxim a finançar serà de 400.000 €.

En cap cas els equips participants (de manera individual) podran sol·licitar més de 200.000 €.

La quantitat adjudicada inclou una partida, valorada en un 25% de l’import total, destinada al centre on l’investigador desenvolupa la seva feina (des d’ara, el centre), per a activitats de suport i de foment de la recerca i la innovació (overheads cost).

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de la part científica de participació en la convocatòria s’haurà de presentar en anglès amb un resum en català, en suport digital i paper. La sol·licitud serà presentada, per l’investigador principal coordinador del projecte i el representant legal del centre coordinador.
Obternir els formularis digitals.
Les sol·licituds de la part científica de la proposta de tots els subprojectes s’haurà de presentar en format digital i paper.

Cada centre participant en la convocatòria, haurà d’enviar un correu a: projectesrecerca@ccma.cat. amb la relació dels subprojectes presentats des de la seva institució, adjuntant un pdf de la documentació administrativa i per correu postal un sol joc d’aquesta documentació i llistat en format paper.

Una vegada emplenada i introduïda telemàticament la sol·licitud científica, s’haurà d’imprimir perquè sigui signada pels responsables i enviar-la en paper, amb original i còpia, a la Fundació La Marató de TV3, departament de Projectes, carrer de la TV3 de Sant Joan Despí.