Ajuts a projectes d'iniciatives socials 2017. Acció social en l'àmbit rural

L'Obra Social "La Caixa" obre convocatòria amb la finalitat d'impulsar projectes adaptats a les característiques específiques i a les necessitats psicosocials en el medi rural d’infants, joves, dones, gent gran, persones amb discapacitat o malaltia mental i persones en risc de pobresa o exclusió social.

Convocant: Obra Social "La Caixa"

Data de publicació: 16/01/2017

Termini: 04/05/2017 - 24/05/2017

Contingut:

Accions subvencionables

Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la dependència

 

 • Prevenció de la fragilitat, la dependència i els seus efectes 
 • Atenció sociosanitària a la discapacitat, a la dependència i a la malaltia centrada en la persona
 • Prevenció i resposta davant l’aïllament social en gent gran i en persones amb discapacitat o malaltia mental 
 • Suport psicosocial a l’entorn familiar i relacional 
 • Enfortiment de les xarxes relacionals i promoció de l’oci i el lleure inclusius
 • Accessibilitat universal 


Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social

 • Desenvolupament social i educatiu d’infants i joves en situació de pobresa o exclusió social 
 • Promoció de la inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió 


Inserció sociolaboral 

 • Millora de l’ocupabilitat de persones en risc d’exclusió i persones amb discapacitat o malaltia mental en activitats productives implantades en el medi rural
 • Itineraris personalitzats d’acompanyament a les persones durant el procés d’inserció i adaptació al lloc de treball 


Interculturalitat i cohesió social

 • Promoció de la convivència intercultural 
 • Promoció de la identitat i les singularitats de l’àmbit rural per afavorir la participació social, la dinamització socioeconòmica i l’enfortiment comunitari
 • Igualtat d’oportunitats i lluita contra la discriminació

 

Finançament

75 % del cost del projecte:

 • Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.
 • Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d'un partenariat format per dues entitat o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.

Àmbit:
 • Participació
 • Sanitat
 • Atenció social
 • Drets humans i solidaritat
 • Infància i joventut

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Privat

Àmbit geogràfic: Estatal

Bases