Ajuts a projectes d'iniciatives socials 2018 - Acció social en l'àmbit rural

L'Obra Social La Caixa obre convocatòria amb la finalitat d'impulsar projectes adaptats a les característiques específiques i a les necessitats psicosocials en el medi rural d’infants, joves, dones, gent gran, persones amb discapacitat o malaltia mental i persones en risc de pobresa o exclusió social

Convocant: Obra Social La Caixa

Data de publicació: 22/01/2018

Termini: 30/04/2018 - 21/05/2018

Contingut:

Àmbits d'actuació

  • Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia
  • Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social 
  • Inserció sociolaboral 
  • Interculturalitat i cohesió social

 

Finançament

75 % del cost del projecte:

  • Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat.
  • Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d'un partenariat format per dues entitat o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.

Àmbit:
  • Atenció social
  • Medi ambient

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Privat

Àmbit geogràfic: Estatal

Bases