Ajuts a projectes d'iniciatives socials 2018 - Habitatges temporals d'inclusió social

L'Obra Social La Caixa obre convocatòria amb la finalitat de promoure la inclusió social i la vida independent de persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social a través d’actuacions integrals i de programes d’inclusió residencial.

Convocant: Obra Social La Caixa

Data de publicació: 22/01/2018

Termini: 26/02/2018 - 19/03/2018

Contingut:

Accions subvencionables Línies prioritàries:

  • Recursos residencials temporals per a persones en procés d’inclusió social
  • Recursos residencials temporals per a persones amb discapacitat
  • Recursos residencials temporals per a persones amb malalties i els seus familiars

 

Quantia

En cas que el projecte el presenti una sola entitat, la quantitat sol·licitada a la Fundació Bancària ”la Caixa” no pot superar el 75 % del cost total del projecte, i aquest percentatge no pot ser superior a 40.000 €. 

En cas que el projecte el presentin dues entitats o més conjuntament a través d’un partenariat, la quantitat sol·licitada a la Fundació Bancària ”la Caixa” tampoc no pot superar el 75 % del cost total del projecte, i aquest percentatge no pot ser superior a 60.000 €.

Àmbit:
  • Sanitat
  • Atenció social

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Privat

Àmbit geogràfic: Estatal

Bases