Art For Change 'La Caixa' · Programa d'ajuts a projectes artístics 2018

L'Obra Social La Caixa engega la convocatòria Art for Change amb la finalitat de donar suport a entitats culturals i artistes que afavoreixin l'ús de l'art i la cultura com a instruments per fomentar la participació de col·lectius en situació de vulnerabilitat, amb l'objectiu d'afavorir la inclusió social.

Convocant: Obra Social La Caixa

Data de publicació: 02/04/2018

Termini: 07/05/2018 - 31/05/2018

Contingut:

A través d'aquesta convocatòria s'ofereix:

 • Participar en l’art i la cultura.
 • Fer sentir la seva veu en primera persona.
 • Tenir visibilitat en la societat.
 • Disposar d’igualtat de condicions i oportunitats.
 • Apoderar-se a través d’un procés artístic.

 

Àmbits d'actuació

 • Promoció d'activitats vinculades a les arts plàstiques, la fotografia, la música, la literatura i les arts escèniques com a recursos de desenvolupament personal i inclusió social.
 • Foment del paper actiu dels col·lectius participants i dels professionals del món de la cultura en activitats de caràcter social.

 

Aportació de l’Obra Social ”la Caixa”

Per a cadascun dels projectes aprovats no superarà el 75 % del cost total del projecte, i aquest percentatge equivaldrà a una quantitat no superior a 25.000 € en concepte de sol·licitud.

 

Les despeses subvencionables estan previstes per als conceptes següents:

 • Honoraris de professionals. 
 • Formació adreçada a professionals i voluntariat. 
 • Dietes, estades i viatges de les persones destinatàries. 
 • Dietes, estades i viatges de l’equip responsable del projecte (incloent-hi voluntariat). 
 • Cobertura de les necessitats bàsiques de les persones destinatàries. 
 • Promoció del projecte (publicitat, difusió...). 
 • Adquisició o lloguer d’equips o material per a les activitats. 
 • Adequació o millora d’infraestructures. 
 • Lloguer d’infraestructures. 
 • Despeses generades per la gestió del projecte. 

Àmbit:
 • Cultura i esports

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Privat

Àmbit geogràfic: Estatal

Bases