Finançament
F Pere Tarrés

Art For Change 'La Caixa' · Programa d'ajuts a projectes artístics 2018

L'Obra Social La Caixa engega la convocatòria Art for Change amb la finalitat de donar suport a entitats culturals i artistes que afavoreixin l'ús de l'art i la cultura com a instruments per fomentar la participació de col·lectius en situació de vulnerabilitat, amb l'objectiu d'afavorir la inclusió social.

Convocant: 
Obra Social La Caixa
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 2 Abril, 2018
Termini convocatòria: 
07/05/2018 fins 31/05/2018
Àmbit: 
Cultura i esports
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Privat
Àmbit geogràfic: 
Estatal

A través d'aquesta convocatòria s'ofereix:

 • Participar en l’art i la cultura.
 • Fer sentir la seva veu en primera persona.
 • Tenir visibilitat en la societat.
 • Disposar d’igualtat de condicions i oportunitats.
 • Apoderar-se a través d’un procés artístic.

Àmbits d'actuació

 • Promoció d'activitats vinculades a les arts plàstiques, la fotografia, la música, la literatura i les arts escèniques com a recursos de desenvolupament personal i inclusió social.
 • Foment del paper actiu dels col·lectius participants i dels professionals del món de la cultura en activitats de caràcter social.

Aportació de l’Obra Social ”la Caixa”

Per a cadascun dels projectes aprovats no superarà el 75 % del cost total del projecte, i aquest percentatge equivaldrà a una quantitat no superior a 25.000 € en concepte de sol·licitud.

Les despeses subvencionables estan previstes per als conceptes següents:

 • Honoraris de professionals.
 • Formació adreçada a professionals i voluntariat.
 • Dietes, estades i viatges de les persones destinatàries.
 • Dietes, estades i viatges de l’equip responsable del projecte (incloent-hi voluntariat).
 • Cobertura de les necessitats bàsiques de les persones destinatàries.
 • Promoció del projecte (publicitat, difusió...).
 • Adquisició o lloguer d’equips o material per a les activitats.
 • Adequació o millora d’infraestructures.
 • Lloguer d’infraestructures.
 • Despeses generades per la gestió del projecte.