Concurs de projectes per a la inclusió social de l’Alt Empordà 2017

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà engega nova convocatòria d'ajuts per a finançar projectes d’inclusió social a desenvolupar en els municipis de la comarca i que tinguin un abast i projecció comarcal.

Convocant: Consell Comarcal de l'Alt Empordà

Data de publicació: 02/05/2017

Termini: 03/05/2017 - 23/06/2017

Contingut:

Beneficiaris

Podran presentar projectes d’inclusió social en aquest concurs persones físiques, entitats sense ànim de lucre, associacions, petites i mitjanes empreses de la comarca i equips o centres de recerca d’universitats.

 

Finalitat

Aquesta iniciativa, que s’emmarca en el Pla d’Inclusió i Cohesió Social de l’Alt Empordà i té com a finalitat millorar les condicions de vida de la població de la comarca i reforçar la cohesió social.

 

Àmbits dels projectes

Els àmbits d’aplicació preferent en què es podran definir els projectes d’inclusió social seran:

 • el formatiu i laboral
 • el residencial-habitatge
 • el relacional (xarxes de suport i treball amb la comunitat)
 • i el de la ciutadania/població origen immigrant 

 

Dotació

La dotació econòmica d’aquests ajuts serà com a màxim de 6.000 euros.

Àmbit:
 • Participació
 • Sanitat
 • Atenció social
 • Drets humans i solidaritat
 • Educació i formació
 • Infància i joventut
 • Veïnal
 • Altres

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Privat

Àmbit geogràfic: Local

Bases