Convocatòria 2017 dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya obre convocatòria de subvencions per als programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, en els quals podran participar també persones aturades.

Convocant: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Data de publicació: 28/07/2017

Termini: 29/07/2017 - 18/09/2017

Contingut:

Programes de formació de caràcter transversal: 19.950.000,00 d'euros, amb la distribució dels apartats següents:

 1. Accions formatives de caràcter transversal adreçades als requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal de les persones treballadores:
 • Idiomes: 4.953.285,75 d'euros.
 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació: 2.418.139,50 d'euros.
 • Seguretat i salut laboral: 1.292.161,50 d'euros.
 • Habilitats interpersonals o directives: 3.193.097,25 d'euros.
 • Gestió empresarial, econòmica-financera i recursos humans: 1.607.571,00 d'euros
 • Accions formatives específiques del treball autònom: 301.843,50 d'euros.
 • Accions formatives específiques de l'economia social: 301.843,50 d'euros.
 • Altres accions formatives de caràcter transversal: 2.889.558,00 € d'euros.
 1. Certificats de professionalitat de caràcter transversal: 2.992.500,00 d'euros.

 

Programes de formació de caràcter sectorial: 15.050.000,00 d'euros, amb la distribució dels àmbits sectorials següents:

 1. Accions formatives de caràcter sectorial adreçades als requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal de les persones treballadores:
 • Agroalimentària: 459.581,39 d'euros.
 • Comerç: 1.741.772,38 d'euros.
 • Construcció: 679.980,90 d'euros.
 • Educació i formació: 572.764,80 d'euros.
 • Metall: 802.858,75 d'euros.
 • Química: 271.170,63 d'euros.
 • Sanitat: 589.003,74 d'euros.
 • Serveis a col·lectius i a les persones: 1.420.613,23 d'euros.
 • Serveis financers, administratius i assegurances: 1.460.721,44 d'euros.
 • Tèxtil, calçat i pell: 113.183,41 d'euros.
 • Transports, comunicacions i mar: 585.090,74 d'euros.
 • Turisme, hostaleria i joc: 842.468,06 d'euros.
 • Altres serveis i indústries afins: 243.290,53 d'euros.
 1. Certificats de professionalitat de caràcter sectorial: 5.267.500,00 d'euros.

Àmbit:
 • Educació i formació
 • Infància i joventut

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Públic

Àmbit geogràfic: Nacional

Bases