Finançament
F Pere Tarrés

Convocatòria de la Fundació La Marató de TV3 d'ajudes a projectes de recerca sobre malalties infeccioses

La Fundació La Marató de TV3 obre el termini per a la presentació de projectes de recerca biomèdica d'excel·lència sobre malalties infeccioses, que seran finançats amb les donacions obtingudes a La Marató 2017.

Convocant: 
Fundació La Marató de TV3
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 12 Febrer, 2018
Termini convocatòria: 
12/02/2018 fins 12/03/2018
Àmbit: 
Sanitat
Investigació i recerca
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Privat
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Tipologia dels projectes

  • Projecte unitari. Té un sol investigador principal beneficiari.
  • Projecte coordinat. Té diferents investigadors principals beneficiaris i, per tant, diferents subprojectes, que actuen representats per un dels beneficiaris i pel centre on desenvolupa la seva recerca, que serà l’interlocutor (investigador principal coordinador) amb la Fundació i canalitzarà amb aquesta les relacions corresponents.

Finançament de la convocatòria

El finançament d’aquesta convocatòria es farà amb càrrec a les quantitats que, en forma de donacions, convenis de col·laboració empresarial o altres ingressos, va obtenir la Fundació La Marató de TV3 durant l’edició de La Marató de l’any 2017.

L’import màxim de les ajudes econòmiques no superarà els 200.000 € per als projectes unitaris. Per a projectes coordinats en què participin dos grups, l’import màxim serà de 300.000 €. En cas de projectes coordinats de tres o més grups. L’import màxim a finançar serà de 400.000 €.

Beneficiaris

Els investigadors que desenvolupin la seva tasca en centres públics o entitats sense ànim de lucre que disposin de la infraestructura necessària, que estiguin en possessió del títol de doctor, que acreditin una trajectòria d’excel·lència en recerca amb, com a mínim, cinc publicacions rellevants durant els últims cinc anys en el camp de les malalties infeccioses i que desenvolupin principalment la seva activitat en l’àmbit territorial previst pels estatuts de la Fundació.

Els projectes coordinats, que hauran de ser liderats pels investigadors principals, poden incloure grups de recerca d’acreditada capacitat investigadora que pertanyin a entitats públiques i privades sense ànim de lucre, explicant la participació d’aquests grups de recerca de manera detallada en el formulari de presentació, amb l’objectiu, la necessitat i l’aportació de valor. Els investigadors principals responsables d’aquests subprojectes hauran de complir el mateix requisit acadèmic que els investigadors coordinadors.