Finançament
F Pere Tarrés

Convocatòria de la Fundació Pinnae a projectes per l’impuls social del territori 2019

La Fundació Pinnae engega una nova edició de la línia de suport a projectes d’Impuls Social pel Territori que donarà recolzament a les activitats destinades a les persones i col·lectius amb necessitats més urgents i que donin resposta als reptes socials de la nostra societat.

Convocant: 
Fundació Pinnae
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimarts, 30 Abril, 2019
Termini convocatòria: 
30/04/2019 fins 21/05/2019
Àmbit: 
Sanitat
Atenció social
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Privat
Àmbit geogràfic: 
Local

A qui s'adreça?

La convocatòria s’adreça a tots aquells projectes que es desenvolupin a les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, El Baix Penedès i el Garraf.

Àmbit dels projectes

Els projectes que es poden presentar han de tenir com a objectiu la intervenció social. En aquest sentit, la convocatòria s’adreça prioritàriament a l’atenció de:

  • Persones en situació de pobresa o en risc o situació d’exclusió social (infants i famílies, joves, persones sense llar, persones migrants o refugiades, etc.).
  • Persones en situació de malaltia, discapacitat i/o problemes de salut mental.
  • Persones grans (atenció residencial, soledat no volguda, situació de dependència, etc.).
  • Persones amb necessitats socio-educatives (educació no formal, projectes de sensibilització i prevenció, projectes educatius, etc.).

Despeses subvencionables

  • Cobertura de les necessitats bàsiques de les persones destinatàries.
  • Adequació o millora d’infraestructures.
  • Adquisició o lloguer d’equipaments o material per a les activitats.
  • Honoraris de professionals.
  • Desplaçaments de les persones destinatàries.
  • Promoció del projecte (publicitat, difusió...).

Quantia de les ajudes

La present convocatòria compta amb una dotació total de 200.000 euros. L’aportació màxima de la Fundació Pinnae per a cadascun dels projectes que finalment esdevinguin guanyadors s’ha previst en 25.000€. Aquesta aportació no podrà representar més del 80% del cost total del projecte, ni podrà ser inferior al 50% del cost total del mateix.