Finançament
F Pere Tarrés

Convocatòria INTCO per la col·laboració de centres de recerca i ONGD catalanes en convocatòries europees d'R+D+I

L'ACCD amb l'AGAUR obre convocatòria amb l'objectiu de crear consorcis competitius entre el sistema universitari i de recerca català i les ONGD del país, per tal d'obtenir finançament de la Unió Europea, per a iniciatives de recerca en qüestions d'interès per a la cooperació catalana.

Convocant: 
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Data de publicació de la convocatòria: 
Divendres, 19 January, 2018
Termini convocatòria: 
19/01/2018 fins 28/02/2018
Àmbit: 
Drets humans i solidaritat
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

L’ajut va destinat a la preparació de propostes, que s’hauran de presentar a les convocatòries Horitzó 2020 de la UE, dels anys 2018 i 2019, especialment per als reptes socials 6 i 7 del pilar III, “Europe in a changing world” i “Secure societies – protecting freedom and security of Europe and its citizens”.

Poden sol·licitar-lo els grups de recerca del sistema universitari de Catalunya, els centres públics i privats, i fundacions hospitalàries de recerca, que han d’incorporar en la seva proposta almenys una ONGD catalana, que participaria al projecte.

La dotació màxima d'aquesta convocatòria és de 36.000€, sent l'import màxim de subvenció per cada entitat de 6.000 euros.