Convocatòries_LIFE: projectes en els àmbits del medi ambient i l'acció pel clima 2017

La Comissió Europea obre convocatòria per al Programa LIFE amb l'objectiu de contribuir a l'aplicació i desenvolupament de polítiques i legislació ambiental i climàtica de la UE per assolir la transició cap a una economia eficient, hipocarbònica, preparada per a fer front al canvi climàtic i frenar la pèrdua de biodiversitat.

Convocant: Comissió Europea

Data de publicació: 28/04/2017

Termini: 28/04/2017 - 14/09/2017

Contingut:

Finalitat del Programa LIFE

Aquest programa busca la realització d’actuacions per a la millora de la qualitat de l’aire; el sosteniment del medi ambient; l’assoliment d’alts nivells generals de salut i d’un model d’agricultura, silvicultura, turisme, d’indústries i de gestió de residus sostenibles; l’eficiència en l’ús dels recursos naturals; el manteniment de la biodiversitat i els recursos hidrogràfics; l’ús eficient de l’energia i la correcta utilització del sòl, entre d’altres.

 

Calendari de convocatòries

  • Acció pel clima (mitigació del canvi climàtic; adaptació al canvi climàtic; governança i informació). Termini: 07/09/2017
  • Medi ambient i eficiència de recursos. Termini: 12/09/2017
  • Medi ambient; natura i biodiversitat. Termini: 14/09/2017
  • Medi ambient; informació i governança ambiental. Termini: 14/09/2017
  • Medi ambient. Termini: 20/09/2017
  • Medi ambient; acció pel clima. Termini: 26/09/2017
  • Medi ambient; acció pel clima. Termini: Mitjans de març 2018
  • Medi ambient; acció pel clima. Termini: 07/09/2017

Àmbit:
  • Medi ambient

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Públic

Àmbit geogràfic: Europeu

Bases