"El Desafío" de Talent Solidari 2017

La Fundació Botín convoca una nova edició del seu "desafío" amb l'objectiu de trobar noves solucions / idees en la promoció de la participació activa, autorealització i independència de la gent gran.

Convocant: Fundació Botín

Data de publicació: 03/04/2017

Termini: 03/04/2017 - 30/05/2017

Contingut:

Seran subvencionables aquelles iniciatives que:

  • Fomentin la seva participació activa en els aspectes de la vida cultural, econòmica i social de la seva comunitat: Participació social.
  • Permetin el desenvolupament de les seves facultats basades en el seu talent i experiència acumulades: Autorealització.
  • Promoguin la seva autonomia permetent-viure amb confiança, seguretat i dignitat a les pròpies llars o en la seva comunitat: Independència.

 

Mentorizadas per un equip d'experts, les entitats que participin en el "desafío" treballaran en el disseny i implementació de projectes en un entorn de co-creació, d'aprenentatge i d'intercanvi d' experiències i coneixement juntament amb altres entitats que els ajudarà a millorar o reforçar la innovació en els seus projectes i processos de treball. 

Als projectes que siguin finalment guanyadors a més els prestarem tota l'ajuda i el suport necessari que consistirà en:

  1. Capital llavor- Suport econòmic de fins a 20.000 € per a la posada en marxa del projecte.
  2. Suport en Consultoria Estratègica per consultores de referència del sector. 
  3. Suport Jurídic: per a determinar el marc jurídic i acords necessaris per a la implementació del projecte.
  4. Suport tecnològic: per a aquells projectes que el Comitè decideixi que poden ser susceptibles de digitalització.

Àmbit:
  • Participació
  • Sanitat
  • Atenció social

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Privat

Àmbit geogràfic: Estatal

Bases