finançament

Convocatòries de finançament per a entitats i associacions.

 Font:
El Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència convoca ajuts a projectes de recerca en matèria de millora de la qualitat democràtica de les organitzacions sense afany de...
De 17/10/2019 fins 17/11/2019
 Font:
Asegurados Solidarios convoca aquest premi de 1.000€ per a donar suport a un projecte solidari i vàries pòlisses d'accidents de voluntaris i voluntàries, assistència en viatge, etc.
De 28/10/2019 fins 18/11/2019
 Font:
La Fundación Pluralismo y Convivencia convoca subvencions per a fomentar les activitats de caràcter cultural, educatiu o d'integració social que realitzin entitats, comunitats religioses i llocs de...
De 16/10/2019 fins 18/11/2019
 Font:
La Federació Catalana de Voluntariat Social, amb la col·laboració de la Fundació Antoni Serra Santamans, convoca els XXI Premis Voluntariat amb l’objectiu de col·laborar amb els projectes de les...
De 30/10/2019 fins 18/11/2019
 Font:
La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) convoca una nova edició del Premi Voluntariat que vol reconèixer la tasca del voluntariat a Catalunya, i premiar projectes, programes o...
De 07/11/2019 fins 20/11/2019
 Font:
El Departament de Salut convoca subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que realitzin actuacions en l'àmbit de la salut per al foment de la salut i el suport als...
De 01/11/2019 fins 22/11/2019
 Font:
El Consell de la Joventut de Barcelona obre la sisena edició dels Premis #Barnajove que volen reconèixer aquells projectes que hagin estat duts a terme o iniciats per entitats i associacions juvenils...
De 25/09/2019 fins 24/11/2019
 Font:
L'Ajuntament de Barcelona convoca subvencions per a projectes que fomentin la cohesió i la inclusió social, mitjançant accions comunitàries de foment de les relacions socials, de pertinença i de...
De 28/10/2019 fins 25/11/2019
 Font:
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convoca subvencions destinades a sufragar les despeses administratives, de transport i emmagatzematge en què incorrin les organitzacions associades...
De 12/11/2019 fins 26/11/2019
 Font:
La Fundación BBVA convoca subvencions a projectes d'investigació científica per donar-li impuls i contribuir en la seva projecció a la societat.
De 29/10/2019 fins 28/11/2019