IX Premi Nacional d'Educació per al desenvolupament "Vicente Ferrer"

L'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) convoca la novena edició del Premi Nacional d'Educació per al Desenvolupament "Vicente Ferrer" en centres docents sostinguts amb fons públics.

Convocant: Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID)

Data de publicació: 03/05/2017

Termini: 04/05/2017 - 02/06/2017

Contingut:

Objectiu

Reconèixer aquells centres educatius que durant el curs 2016/2017 hagin desenvolupat accions, experiències educatives, projectes o propostes pedagògiques destinats a sensibilitzar, conscienciar, desenvolupar l'esperit crític i fomentar la participació activa de l'alumnat en la consecució 'una ciutadania global, solidària, compromesa amb l'eradicació de la pobresa i les seves causes i el desenvolupament humà i sostenible.

 

Beneficiaris

15 centres educatius espanyols sostinuts amb fons públics que imparteixin algun dels següents nsenyaments: educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, educació de persones adultes, batxillerat i formació professional.

 

Dotació

El premi no comporta dotació econòmica i consisteix en:

  • Lliurament d'un Diploma acreditatiu.
  • Participació en un Seminari d'Intercanvi i Formació en Bones Pràctiques en Educació per al Desenvolupament que es celebrarà del 21 al 28 d'octubre de 2017 al Senegal.

Àmbit:
  • Drets humans i solidaritat

Tipus: Premi

Públic/Privat: Públic

Àmbit geogràfic: Estatal

Bases