Subvencions a Accions de Cooperació per al Desenvolupament per a projectes d'innovació per al desenvolupament 2017

El Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació vol subvencionar solucions innovadores que tinguin un impacte positiu i rellevant en les condicions de vida de les persones més desfavorides i en la cohesió social.

Convocant: Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació

Data de publicació: 15/07/2017

Termini: 25/08/2017 - 21/09/2017

Contingut:

Els projectes objectes de subvenció hauran d'abordar problemes socials, econòmics, mediambientals i de l'agenda de desenvolupament de forma integrada i amb un enfocament innovador en termes de producte, servei, procès o estratègia, incloent sempre un component tecnològic. 

 

Qui hi pot optar?

Només seran admeses agrupacions integrades per un mínim de dues persones jurídiques, les quals hauran de ser de dues de les següents tres tipologies:

  • Entitats del sector privat empresarial (empreses, empreses socials, associacions i fundacions empresarials).
  • Entitats del sector social (ONGD, fundacions i associacions).
  • Entitats de l'àmbit acadèmic i de la investigació (universitats, fundacions universitàries i centres d'investigació, tant públics com privats).

Àmbit:
  • Drets humans i solidaritat

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Públic

Àmbit geogràfic: Estatal

Bases