Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions a activitats de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes de centres educatius no universitaris 2017

El Departament d'Ensenyament convoca subvencions a activitats de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes, realitzades durant l'any 2016, per tal de facilitar i potenciar la vida associativa d'aquestes entitats dins la comunitat educativa.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimecres, 11 October, 2017
Termini convocatòria: 
13/10/2017 fins 26/10/2017
Àmbit: 
Educació i formació
Tipus: 
Subvenció
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Persones destinatàries

Les federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes, tant d'ensenyaments de règim general com de règim especial.

Activitats subvencionables

  • Actuacions que l'entitat realitzi tant a favor de la formació dels pares i mares d'alumnes com del foment de l'esperit associatiu.
  • Activitats adreçades a estimular la participació dels pares i mares en els òrgans de govern dels centres.
  • Organització d'activitats de formació i d'informació a les associacions de pares i mares d'alumnes.
  • Activitats adreçades a la millora de la convivència escolar als centres educatius.
  • Realització d'activitats arreu de Catalunya i en especial en sectors geogràfics i de població amb escasses possibilitats d'accedir-hi habitualment.
  • Utilització del català en les activitats pròpies de l'entitat.
  • Activitats que tinguin per objecte fomentar i facilitar la integració escolar de l'alumnat amb necessitats educatives especials.