Subvencions a activitats de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes de centres educatius no universitaris 2017

El Departament d'Ensenyament convoca subvencions a activitats de federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes, realitzades durant l'any 2016, per tal de facilitar i potenciar la vida associativa d'aquestes entitats dins la comunitat educativa.

Convocant: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament

Data de publicació: 11/10/2017

Termini: 13/10/2017 - 26/10/2017

Contingut:

Persones destinatàries

Les federacions i confederacions d'associacions de mares i pares d'alumnes, tant d'ensenyaments de règim general com de règim especial.

 

Activitats subvencionables

  • Actuacions que l'entitat realitzi tant a favor de la formació dels pares i mares d'alumnes com del foment de l'esperit associatiu.
  • Activitats adreçades a estimular la participació dels pares i mares en els òrgans de govern dels centres.
  • Organització d'activitats de formació i d'informació a les associacions de pares i mares d'alumnes.
  • Activitats adreçades a la millora de la convivència escolar als centres educatius.
  • Realització d'activitats arreu de Catalunya i en especial en sectors geogràfics i de població amb escasses possibilitats d'accedir-hi habitualment.
  • Utilització del català en les activitats pròpies de l'entitat.
  • Activitats que tinguin per objecte fomentar i facilitar la integració escolar de l'alumnat amb necessitats educatives especials.

Àmbit:
  • Educació i formació

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Públic

Àmbit geogràfic: Nacional

Bases