Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació 2018

El SOC convoca subvencions amb la finalitat de regular el desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació.

Convocant: 
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)
Data de publicació de la convocatòria: 
Dijous, 4 Octubre, 2018
Termini convocatòria: 
05/10/2018 fins 15/10/2018
Àmbit: 
Educació i formació
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Entitats beneficiàries

  1. Els ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, o les seves entitats dependents o vinculades amb competències en matèria d'ocupació.
  2. Les entitats privades amb personalitat jurídica pròpia amb o sense ànim de lucre constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya amb un mínim de dos anys d'experiència en selecció de personal, valoració de llocs de treball i/o orientació professional.
  3. Excepcionalment, podran ser entitats beneficiàries les entitats locals que abastin un territori d'intervenció supralocal de més de 10.000 habitants i que presentin un document de planificació estratègica en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local concertat amb altres agents del territori objecte d'actuació.

Objectius

  • Que les persones desocupades disposin de recursos que les situïn en una millor posició per a la cerca de feina.
  • Que les persones aturades desenvolupin estratègies per millorar les seves competències professionals.
  • Que les persones aturades detectin oportunitats i posin en marxa iniciatives d'autoocupació.
  • Que les persones desocupades incrementin el seu accés al mercat de treball, en particular aquelles que porten més temps a l'atur, assolint unes taxes d'ocupació més elevades i pròximes a les fixades per l'Estratègia Europa 2020.