Subvencions de les Gerències de Benestar Social i d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona a favor d'entitats sense finalitat de lucre 2017

La Diputació de Barcelona, a través de l'Àrea d'Atenció a les Persones convoca subvencions a favor d'entitats sense finalitat de lucre per afavorir les actuacions d'inclusió i promoció social, les polítiques i accions per garantir la cohesió social i la promoció de la igualtat de drets.

Convocant: Diputació de Barcelona. Àrea d'Atenció a les Persones

Data de publicació: 27/02/2017

Termini: 28/02/2017 - 20/03/2017

Contingut:

Projectes subvencionables

Els projectes hauran de tenir com a objectiu la inclusió social, la prevenció del VIH/SIDA, la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, la compensació de dèficits de suport social i de situacions de vulnerabilitat, la promoció d'actituds i capacitats de les persones i col·lectius, la promoció de les polítiques d'igualtat, prevenció i eradicació de la violència de gènere, la convivència i el respecte a la diversitat i als drets fonamentals, i afavorir l'autonomia, l'emancipació i l'associacionisme de la gent jove, i donar suport i descans a les famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental mitjançant programes de RESPIR.

 

Àmbits d'activitat

Àmbit de Benestar Social 

Activitats adreçades als següents objectius específics:

 1. Activitats de prevenció i detecció de situacions de risc social o d’exclusió.
 2. Activitats adreçades a l’atenció de necessitats socials de persones i famílies.
 3. Activitats comunitàries i de foment de xarxes per a la inclusió social.
 4. Activitats de prevenció i sensibilització per a les persones amb VIH/ Sida i les seves famílies així com per a la població en general.
 5. Activitats socioeducatives adreçades a infants i a adolescents en risc d’exclusió.
 6. Activitats de foment de intervencions socioeducatives i/o d’inserció social en persones amb consum problemàtic de drogues i les seves famílies.
 7. Activitats que tinguin com a objectiu fomentar la igualtat d’oportunitats, la participació, la lluita contra l’estigma i la integració social de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental.
 8. Activitats de foment de l’autonomia personal, l’envelliment actiu, l’atenció i el suport a les famílies cuidadores de persones dependents.

 

Àmbit d’Igualtat i Ciutadania

Activitats adreçades als següents objectius específics:

 1. Promoure la igualtat d’oportunitats i l’accés de tota la ciutadania als recursos i serveis públics.
 2. Impulsar accions per al reconeixement de la diversitat i el foment de la convivència.
 3. Fomentar accions i activitats de suport en el desenvolupament de polítiques per promoure la igualtat i eliminar les discriminacions.
 4. Articular una resposta integral vers la violència masclista per tal d’avançar en la seva eradicació.
 5. Afavorir projectes innovadors per a la inclusió de la perspectiva de gènere i la transversalitat en diferents àmbits, i fer-ho oferint les mateixes oportunitats a totes les persones amb independència del seu rol de gènere, per avançar en els nous reptes de les polítiques públiques: urbanisme, educació, salut, seguretat, entre altres.
 6. Afavorir l’autonomia, l’esperit emprenedor i promoure la ciutadania activa a través de l’acompanyament, la capacitació i l’orientació de la gent jove.
 7. La promoció de l’associacionisme juvenil, el lleure educatiu i el treball en xarxa.

 

Àmbit de Respir per a les famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental

Activitats adreçades als següents objectius específics:

 1. Donar recolzament i descans a les famílies cuidadores que tenen al seu càrrec persones amb discapacitat i/o trastorn mental, afavorint la permanència en el domicili. Aquestes activitats hauran de ser programades i s’hauran d’oferir en períodes de vacances, festius i/o caps de setmana.
 2. Donar suport a les famílies en l’atenció de situacions sobrevingudes d’un dels membres de la família cuidadora.

Àmbit:
 • Participació
 • Sanitat
 • Atenció social
 • Drets humans i solidaritat
 • Educació i formació
 • Infància i joventut
 • Altres

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Públic

Àmbit geogràfic: Local

Bases