Subvencions per a entitats de voluntariat en el marc del Pla de Sensibilització i Voluntariat a la Xarxa de Parcs Estatals

El Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient convoca subvencions per a la realització de programes de voluntariat en els parcs estatals.

Convocant: Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

Data de publicació: 04/03/2017

Termini: 06/03/2017 - 22/03/2017

Contingut:

Línies d'actuació dels programes de voluntariat:

  1. Seguiment i evaluació de la Xarxa.
  2. Millora del coneixement científic.
  3. Activitats complementàries per a la concessió dels objectius de la Xarxa en el seu conjunt, incloent suport en situacions excepcionals.
  4. Participació en les actuacions de maneig i conservació de centre i finques adscrites a l'Organisme Autònom Parcs Nacionals.

 

Els ajuts previstos en aquesta ordre es destinaran exclusivament a cobrir les despeses directament relacionades amb el desenvolupament i execució de les activitats de voluntariat.  No obstant, també es podran subvencionar despeses de manutenció, allotjament, desplaçament i assegurances corresponents a les persones que hi participin, així com els mitjans humans necessaris per a la gestió, planificació i coordinació de les actuacions i, si escau, els mitjans materials necessaris per a la realització i difusió de les mateixes.

 

El finançament de les ajudes serà, com a màxim, de 400.000 euros.

Àmbit:
  • Medi ambient
  • Voluntariat

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Públic

Àmbit geogràfic: Estatal

Bases