Subvencions per a equipaments dels centres d'acció social a Girona

La Diputació de Girona convoca ajuts per a despeses d’inversió en equipaments que permetin millorar els centres de serveis socials destinats a l’atenció de persones beneficiaries.

Convocant: Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona

Data de publicació: 22/08/2017

Termini: 23/08/2017 - 20/09/2017

Contingut:

Objecte:

  • Despeses d’inversió en equipaments que permetin millorar els centres de serveis socials destinats a l’atenció de persones beneficiaries. Les millores poden orientar-se a la modernització del mobiliari, a la climatització, a l’accessibilitat i a totes aquelles característiques que permetin millorar la qualitat assistencial de les persones usuàries de la xarxa de serveis socials 
  • Despeses d’inversió vinculades a la modernització i/o adaptació del parc de vehicles destinats a la mobilitat dels usuaris

Destinataris/es:

  • Els ajuntaments de la demarcació de Girona
  • Entitats sense finalitats lucratives, que realitzin o tinguin previst realitzar serveis d’atenció social a la demarcació de Girona i que compleixin les condicions específiques d’aquestes bases 

Àmbit:
  • Atenció social
  • Estructura i equipaments
  • Educació i formació
  • Altres

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Públic

Àmbit geogràfic: Local

Bases