Subvencions per a la celebració de congressos, seminaris i jornades relacionades amb la cooperació al desenvolupament 2017

El Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació convoca subvencions per al finançament de congressos, seminaris i jornades relacionades amb la cooperació al desenvolupament que es realitzin durant el període comprès entre la data d'aquesta resolució i el 30 de juny del 2018. 

Convocant: Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació

Data de publicació: 04/09/2017

Termini: 05/09/2017 - 02/10/2017

Contingut:

Beneficiaris:

Ciutadania espanyola i estrangera, així com les persones jurídiques i entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres, l'activitat de les quals no tingui finalitats de lucre.

Àmbit:
  • Comunicació

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Públic

Àmbit geogràfic: Estatal

Bases