Subvencions per a la realització d'activitats d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del IRPF

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat convoca ajuts adreçats a la Creu Roja Espanyola i a entitats i organitzacions no governamentals.

Convocant: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

Data de publicació: 31/08/2017

Termini: 01/09/2017 - 30/09/2017

Contingut:

No estan incloses dins la tipologia d'entitats del Tercer Sector d'Acció Social els organismes o entitats públiques adherits o vinculats a una administració pública, les universitats, els partits polítics, els col·legis professionals, les càmeres oficials de comerç, indústria i navegació, les societats civils, les organitzacions empresarials i els sindicats.

Àmbit:
  • Participació
  • Altres

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Públic

Àmbit geogràfic: Estatal

Bases