Subvencions a les Confederacions i Federacions d'associacions de pares i mares d'alumnes 2017

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esports convoca subvencions per al finançament de les activitats realitzades per les Confederacions i Federacions d'associacions de pares i mares d'alumnes. 

Convocant: Ministeri d'Educació, Cultura i Esports

Data de publicació: 02/10/2017

Termini: 03/10/2017 - 23/10/2017

Contingut:

Beneficiaris:

  1. Confederacions d'associacions de pares i mares d'alumnes d'àmbit estatal.
  2. Confederacions i/o federacions d'associacions de pares i mares d'alumnes d'àmbit provincial ubicades en territori gestionat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.
  3. Confederacions i/o federacions que agrupin associacions de pares i mares d'alumnes constituïdes en centres de més d'una Comunitat Autònoma. Les confederacions hauran d'agrupar, com a mínim, a tres federacions.

Àmbit:
  • Educació i formació

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Públic

Àmbit geogràfic: Estatal

Bases