Subvencions per a producció municipal i l'exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d'espectacles d'arts escèniques i música sense finalitat lucrativa 2017

L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural convoca subvencions per tal de donar suport a la producció municipal i l'exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d'espectacles de caràcter professional en l'àmbit de les arts escèniques i la música sense finalitat lucrativa.

Convocant: Generalitat de Catalunya. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Data de publicació: 13/03/2017

Termini: 11/04/2017 - 27/04/2017

Contingut:

Modalitats

  1. Suport a la producció d'espectacles d'arts escèniques i música, produïts o coproduïts per ajuntaments o ens dependents o vinculats. Les produccions poden ser individuals (una sola producció) o un pla de producció anual (diverses produccions), i coproduccions amb tercers.
  2. Suport a l'exhibició d'espectacles en festivals d'arts escèniques promoguts per ajuntaments o ens dependents o vinculats; en queden exclosos els festivals de música.
  3. Suport a l'exhibició d'espectacles en circuits i xarxes de difusió d'arts escèniques i de música, promoguts per entitats privades sense ànim de lucre (associacions, fundacions, etc.).

 

Qui hi pot optar?

  • En el cas de les modalitats a) i b), els ajuntaments de Catalunya i ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades.
  • En el cas de la modalitat c) de la base 1.2, entitats privades sense finalitat de lucre (associacions, fundacions, etc.).

Àmbit:
  • Cultura i esports

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Públic

Àmbit geogràfic: Nacional

Bases