Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions a programes socials amb càrrec al tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7% de l'IRPF 2018

S'obre la convocatòria de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d'interès general per atendre fins d'interès social, amb càrrec al tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques, en els àmbits competencials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Data de publicació de la convocatòria: 
Divendres, 7 Setembre, 2018
Termini convocatòria: 
08/09/2018 fins 25/09/2018
Àmbit: 
Participació
Atenció social
Drets humans i solidaritat
Infància i joventut
Voluntariat
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Entitats beneficiàries

Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les entitats sense ànim de lucre del tercer sector d'acció social a Catalunya, la Creu Roja Espanyola a Catalunya, així com la resta d'entitats del tercer sector d'acció social i les entitats o organitzacions no governamentals.

Àmbits d'actuació

 • Foment de la igualtat entre dones i homes, garanties de drets i no discriminació.
 • Protecció social.
 • Infància i adolescència.
 • Famílies.
 • Voluntariat.
 • Persones migrants, refugiades i sol·licitants de protecció internacional.
 • Joventut.
 • Poble gitano.

Bloc 1 - Activitats de projectes
 • Línia A - Foment per la igualtat entre dones i homes, garanties de drets i no discriminació.

A.1 Accions dirigides a promoure la salut integral de les dones.

A.2 Accions de suport al manteniment de serveis d'atenció a persones amb el VIH o sida.

A.3 Accions per a la inserció sociolaboral de les dones.

A.4 Accions d'inserció sociolaboral per a persones amb infecció del VIH o sida.

A.5 Accions destinades a reforçar l'atenció i orientació a víctimes de discriminació, odi i intolerància.

 • Línia B - Protecció social

B.1 Accions d'urgència.

B.2 Accions de suport i descans per a familiars cuidadors de persones amb discapacitat, amb malaltia mental i amb dependència.

B.3 Accions d'atenció social dirigides a persones recluses, exrecluses i sotmeses a mesures alternatives.

B.4 Accions d'atenció integral a les persones grans a través de serveis que facilitin la seva permanència en el domicili i en el seu entorn social i familiar, així com les dirigides al suport de les seves famílies i cuidadors.

B.5 Accions de suport al manteniment de xarxes de serveis d'atenció social a persones amb addicions.

B.6 Accions d'atenció i intervenció social destinades a persones sense llar i sense sostre.

B.7 Accions d'atenció integral dirigides a la promoció de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat.

B.8 Accions dirigides a afavorir la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat.

B.9 Accions per a la inserció sociolaboral de persones recluses, exrecluses i sotmeses a mesures alternatives.

B.10 Accions d'accés a l'ocupació per a persones en situació o en risc d'exclusió.

 • Línia C - Infància i adolescència

C.1 Accions de promoció de l'educació, sanitat i qualitat de vida infantil, i protecció dels drets de la infància.

C.2 Accions d'acollida, acompanyament, atenció integral educativa i social per als infants i joves sense referents familiars en situació de dificultat social.

C.3 Accions de foment de l'atenció a menors amb necessitats educatives i socials que promocionin la seva integració en un medi familiar, mitjançant l'adopció i l'acolliment.

C.4 Accions per a la prevenció i atenció educativa i social davant de la violència envers la infància.

C.5 Accions d'inserció laboral de joves en situació de dificultat social que hagin estat sota una mesura de protecció.

 • Línia D - Famílies

D.1 Accions d'intervenció per a famílies amb necessitats especials d'atenció integral social.

D.2 Accions de promoció de relacions familiars saludables mitjançant la prevenció i gestió de la conflictivitat familiar.

D.3 Accions de suport a la criança saludable i positiva de fills i filles.

D.4 Accions per a la prevenció de delictes relacionats amb totes les formes de violència contra les dones, inclosa la protecció integral de les seves víctimes.

D.5 Accions d'inserció laboral per a famílies amb fills a càrrec que es troben en situació d'especial dificultat.

 • Línia E - Voluntariat

E.1 Accions de promoció, formació i gestió del voluntariat.

 • Línia F - Persones migrants, refugiades i sol·licitants de protecció internacional

F.1 Accions per a l'acollida, la inclusió social i la inserció sociolaboral de migrants, refugiats i sol·licitants de protecció internacional.

 • Línia G - Joventut

G.1 Accions d'atenció social dirigides a joves.

G.2 Accions dirigides a promoure la inserció sociolaboral dels joves i aturats de llarga durada.

G.3 Accions que fomentin la cultura emprenedora, la creació d'empreses i l'autoocupació, especialment entre els joves.

G.4 Accions educatives per a la transmissió de valors solidaris entre els joves.

 • Línia H - Poble gitano

H.1 Accions de promoció i educació per a la salut de la població gitana, amb una incidència especial en les dones.

H.2 Accions d'inserció sociolaboral i educativa dirigides a la població gitana.

 • Línia I - Gestió i coordinació d'entitats de segon i tercer nivell

I.1 Accions de gestió i coordinació d'activitats desenvolupades per diverses entitats executants.

Bloc 2 - Activitats d'inversions d'obres
 • Línia J - Obres de reforma, reparació, adequació i millora de centres, pisos i unitats d'atenció per a persones no finalitzades i finançades a l'empara de la Resolució TSF/1971/2017, de 2 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d'interès general, amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques, de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

J.1 Accions d'inversió d'obres de reforma, reparació, adequació i millora de centres, pisos i unitats d'atenció per a persones no finalitzades i finançades en la convocatòria anterior.

 • Línia K - Obres de primer establiment, reforma, gran reparació de centres, pisos i unitats d'atenció per a persones que no han estat finançades anteriorment a l'empara de la Resolució TSF/1971/2017, de 2 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d'interès general, amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques, de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

K.1 Accions d'inversió d'obres de primer establiment, reforma, gran reparació de centres, pisos i unitats d'atenció per a persones que s'engloben en l'àmbit d'actuació de la protecció social.

K.2 Accions d'inversió d'obres de primer establiment, reforma, gran reparació de centres, pisos i unitats d'atenció per a persones que s'engloben en l'àmbit d'actuació de la infància.

K.3 Accions d'inversió d'obres de primer establiment, reforma, gran reparació de centres, pisos i unitats d'atenció per a persones que s'engloben en la resta dels àmbits d'actuació que estableix l'apartat 1.2 de les bases reguladores.