Subvencions per a projectes de cooperació internacional al desenvolupament

L’organisme autònom de salut Pública de la Diputació de Girona convoca subvencions a les entitats sense ànim de lucre que hagin realitzat o realitzin projectes de cooperació al desenvolupament.

Convocant: Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona

Data de publicació: 16/08/2017

Termini: 19/08/2017 - 20/09/2017

Contingut:

Serà objecte de subvenció:

  • La promoció del respecte i l’equitat entre les persones, que permetin avançar cap una implementació efectiva de la Declaració Universal dels Drets Humans a partir dels valors de la cultura de la pau.
  • La promoció de la sostenibilitat social, econòmica i ambiental del desenvolupament.
  • La promoció del sentiment de solidaritat i germanor entre els pobles de la terra, especialment aquells que incideixin en persones amb drets vulnerats.

Es prioritzaran aquells projectes que treballen per als drets fonamentals de la vida i el desenvolupament sociocultural de les zones en què s?ubiquen les actuacions, especialment, referides a:

- dret a l’alimentació, l’aigua i la salut 

- dret a l’educació 

- dret a la participació de la vida social i cultural de la comunitat 

 

Beneficiaris:

  • Les entitats de dret privat que acreditin fefaentment que són entitats sense ànim de lucre amb seu o delegació a les comarques de Girona. Que hagin realitzat o realitzin activitats solidàries i de cooperació al desenvolupament a nivel internacional.
  • Les entitats a què es refereix el paràgraf anterior han d’acreditar que són sense ànim de lucre, i que tenen seu o delegació a les comarques de Girona, mitjançant la presentació de la declaració responsable de vigència de les dades dels estatuts de l’entitat. 

 

Àmbit:
  • Participació
  • Drets humans i solidaritat
  • Educació i formació

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Públic

Àmbit geogràfic: Local

Bases