Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals 2018

L'Agència de Residus de Catalunya convoca subvencions destinades als ens locals i a les empreses privades i universitats publiques de Catalunya per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals des d'una perspectiva de l'economia circular.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Agència de Residus de Catalunya
Data de publicació de la convocatòria: 
Divendres, 15 Juny, 2018
Termini convocatòria: 
15/06/2018 fins 15/08/2018
Àmbit: 
Medi ambient
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Línies d'actuació

Línia 1. Projectes destinats a ens locals per al foment del servei públic de recollida selectiva de fracció orgànica dels residus municipals i assimilables, adreçat tant a la població com als productors comercials o de serveis de residus orgànics assimilables a municipals del seu àmbit, el 75% del pressupost.

A) Projectes de nova implantació o ampliació de l'àmbit de la recollida selectiva de la fracció orgànica i projectes d'autocompostatge com a via de gestió exclusiva de la FORM. El 40% del pressupost.

B) Projectes de millores del servei públic de recollida selectiva de la fracció orgànica, la fracció vegetal i projectes d'autocompostatge com a via de gestió complementària de la FORM. El 30% del pressupost.

C) Diagnosi del servei públic de recollida selectiva i plans d'actuació per a la nova implantació, ampliació o millora de la recollida selectiva adscrita al servei públic. El 20% del pressupost.

D) Projectes singulars d'interès general que fomentin la gestió de la fracció orgànica dels residus municipals dins d'un model d'economia circular en l'àmbit municipal. El 10% del pressupost.

Línia 2. Projectes adreçats a les empreses privades i universitats públiques de Catalunya, que duguin a terme activitats comercials o de serveis, que generin residus orgànics assimilables a municipals i vulguin dur a terme un projecte de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals, tant per adaptar-se al servei públic de recollida selectiva del seu àmbit com per a l'establiment de sistemes privats de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus assimilables a municipals. El 25% del pressupost.