Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions a projectes d’inclusió laboral de persones amb discapacitat en el mercat ordinari 2019

L'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona obre convocatòria de subvencions per a les entitats que duguin projectes d’inclusió laboral de persones amb discapacitat en el mercat ordinari.

Convocant: 
Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
Data de publicació de la convocatòria: 
Dijous, 28 Març, 2019
Termini convocatòria: 
28/03/2019 fins 18/04/2019
Àmbit: 
Participació
Altres
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Local

Requisits i condicions dels beneficiaris/àries:

Podran ser beneficiàries d'aquesta subvenció les entitats sense ànim de lucre que tinguin per missió l’atenció i suport a les persones amb discapacitat i/o trastorn de salut mental, que comptin amb un servei d’Inclusió Laboral en el Mercat Ordinari (ILMO), i que no actuïn exclusivament en el marc del treball protegit o similar.

A més les entitats, han de comptar com a mínim amb 2 persones professionals adscrites de manera continuada al servei d’ILMO, i han d´acreditar una trajectòria del servei mínima de 2 anys.

Els projectes objecte de subvenció hauran d’acomplir els següents requisits:

  • Han d’estar adreçats a l’ILMO o a la millora de l’ocupació dins del mercat ordinari.
  • Han de tenir objectius i finalitats coincidents amb els que s’estableixen a les bases.
  • Que les activitats es facin sense afany de lucre.
  • Que un mínim de 90% de les persones beneficiàries resideixin en el terme municipal de Barcelona.
  • Han d’evitar el llenguatge discriminatori o sexista en la seva redacció i actuació.