XII Premis Fundació BBVA a la conservació de la biodiversitat

La Fundació BBVA engega una nova edició d'aquests Premis amb la finalitat de reconèixer la tasca de les organitzacions que desenvolupen polítiques o funcions de conservació mediambiental, així com la dels/les professionals de la coomunicació que contribueixen amb el seu treball a protegir el patrimoni natural.

Convocant: Fundació BBVA

Data de publicació: 21/01/2017

Termini: 21/01/2017 - 31/03/2017

Contingut:

XII Premi Fundació BBVA a les actuacions en conservació de la biodiversitat a Espanya

Reconeix l'execució de projectes, polítiques i/o actuacions significatives de conservació i protecció d'hàbitats, espècies o ecosistemes a Espanya, finalitzats abans del 31 de desembre de 2016.

Dotació econòmica: 250.000€

 

XII Premi Fundació BBVA a la difusió del coneixement i sensibilització en conservació de la biodiversitat a Espanya 

Reconeix les tasques de difusió a la societat del coneixement mediambiental i la sensibilització respecte la importància de la conservació d'aquest, a través del treball de comunicació en premsa escrita, ràdio, televisió, cine, exposicions, documentals i Internet, finalitzats abans del 31 de desembre de 2016. 

Dotació econòmica: 80.000€

Àmbit:
  • Medi ambient

Tipus: Premi

Públic/Privat: Privat

Àmbit geogràfic: Estatal

Bases