Tots els Finançaments Publics

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) 2017

Termini: 23/06/2017 fins 23/07/2017

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació convoca subvencions per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF).

Renda Mínima Garantida

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a la realització del Programa de mesures actives d'inserció 2017

Termini: 15/07/2017 fins 24/07/2017

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies convoca subvencions destinades a les entitats sense ànim de lucre, per a la realització del programa de mesures actives d'inserció adreçades a les persones destinatàries de la renda mínima d'inserció.

Premis de prevenció d'incendis forestals de la Diputació de Barcelona 2017

news-iconFinançament > Subvenció

Premis de prevenció d'incendis forestals de la Diputació de Barcelona 2017

Termini: 05/06/2017 fins 27/07/2017

La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d'Espais Naturals, convoca la vint-i-unena edició dels premis de prevenció d'incendis forestals adreçats a les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) que actuen en municipis de l’àmbit de la demarcació de Barcelona.

Canvi climàtic_Nattu_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a les activitats en l'àmbit de la biodiversitat, el canvi climàtic i el desenvolupament sostenible 2017

Termini: 30/06/2017 fins 30/07/2017

La Fundació Biodiversidad convoca ajuts per tal de donar suport a les activitats desenvolupades per organitzacions no governamentals, dedicades a la defensa i protecció del medi ambient.

Vaques de l'Albera. Font: viquipèdia

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts per al foment de les races autòctones 2017

Termini: 30/06/2017 fins 31/07/2017

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació convoca ajuts destinats al foment de les races autòctones.

Les Roquetes (Nou Barris). Font: Wikiwand

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a actuacions d'entitats i associacions veïnals dels barris d'habitatges administrats o gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya 2017

Termini: 30/06/2017 fins 31/07/2017

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya convoca subvencions per a projectes socials d'actuacions comunitàries per fer front a la morositat comunitària i la reclamació de deutes i per a l'adequació o el manteniment de dependències, amb la finalitat de fomentar la cohesió social, el teixit associatiu i el civisme veïnal.

Premi Participa a l'Escola 2017

news-iconFinançament > Premi

Premi Participa a l'Escola 2017

Termini: 21/03/2017 fins 31/07/2017

La Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria de Transparència i Govern Obert, convoca una nova edició d'aquest premi amb l'objectiu de reconèixer experiències de participació o de foment dels valors democràtics a l’escola.

Engranatge_KellarW_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions al moviment associatiu i fundacional d'àmbit estatal 2017

Termini: 11/07/2017 fins 31/07/2017

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat convoca subvencions destinades al manteniment i funcionament, tant de les instal·lacions i seus com de la pròpia activitat ordinària, del moviment associatiu i fundacional d'àmbit estatal vinculat a l'àrea de competència del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

Ninos de paper de diferents colors

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a programes dirigits a persones immigrants nacionals de tercers països 2017

Termini: 18/07/2017 fins 07/08/2017

El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social convoca subvencions pel desenvolupament de projectes orientats a intervenir les necessitats específiques de la població immigrant derivades de la diversitat d'orígens culturals i de les seves circumstàncies especials.

Quarta edició del Premi Ruralapps 2017

news-iconFinançament > Premi

Quarta edició del Premi Ruralapps 2017

Termini: 17/05/2017 fins 17/08/2017

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació convoca una nova edició d'aquest premi amb la finalitat de poder conèixer les aplicacions mòbils que es realitzen en el sector agrari, alimentari o rural.

Esport persones refugiades_Alvaro Leon_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Convocatòria de propostes - L'esport com a eina d'integració i inclusió social de les persones refugiades 2017

Termini: 03/07/2017 fins 18/08/2017

La Comissió Europea convoca ajuts per tal de donar suport a 20 projectes esportius locals que pretenen integrar les persones refugiades i que tinguin en compte la igualtat de gènere.

Esport_7ty9_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Convocatòria de propostes 2017 - Seguiment i coaching, a través de l'esport, de joves en risc de radicalització 2017

Termini: 03/07/2017 fins 18/08/2017

La Comissió Europea obre convocatòria per tal de donar suport a projectes esportius organitzats per actors locals i la societat civil centrats en la prevenció de la marginació i la radicalització, en particular per ajudar els joves en risc d'exclusió i de radicalització a trobar una identitat i un sentit de pertinença.

XVI Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària

news-iconFinançament > Subvenció

XVI Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària

Termini: 23/06/2017 fins 23/08/2017

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació convoca aquest Premi per tal de reconèixer les empreses agràries, les agroindústries i les persones joves emprenedores innovadores que hagin incorporat innovacions orientades a la millora de la competitivitat i de la sostenibilitat del sector.

Programa LIFE 2017

news-iconFinançament > Subvenció

Convocatòries_LIFE: projectes en els àmbits del medi ambient i l'acció pel clima 2017

Termini: 28/04/2017 fins 14/09/2017

La Comissió Europea obre convocatòria per al Programa LIFE amb l'objectiu de contribuir a l'aplicació i desenvolupament de polítiques i legislació ambiental i climàtica de la UE per assolir la transició cap a una economia eficient, hipocarbònica, preparada per a fer front al canvi climàtic i frenar la pèrdua de biodiversitat.

Diversitat religiosa_Maximo Lopez_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa 2017

Termini: 28/08/2017 fins 19/09/2017

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge convoca ajuts a projectes de recerca originals i inèdits en matèria de diversitat religiosa, que permetin obtenir resultats científics i propostes d'intervenció aplicables en aquest àmbit.

Logo Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)

news-iconFinançament > Premi

XXIX Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual

Termini: 11/10/2016 fins 22/09/2017

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) engega una nova edició d'aquests premis amb l'objectiu de premiar la recerca de qualitat sobre comunicació audiovisual, que destaqui especialment pel seu rigor metodològic i les aportacions innovadores en l'àmbit de la comunicació audiovisual.

Teulada_Francisco Ramirez_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a les entitats que gestionen habitatges que formen part del Fons d'habitatge de lloguer destinat a polítiques socials 2017

Termini: 06/07/2017 fins 29/09/2017

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya convoca subvencions a les entitats que integren l'Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d'habitatge de lloguer destinat a polítiques socials, amb la finalitat de prevenir situacions de risc d'exclusió residencial.

Pintures_Mari Paz Molina_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a inversions destinades a rehabilitar equipaments d'exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs 2017

Termini: 15/07/2017 fins 30/09/2017

L’Ajuntament de Barcelona convoca subvencions en inversions per rehabilitació d'equipaments d'exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs de base associativa de la ciutat de Barcelona.

Troncs_jonRo_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a la gestió forestal sostenible, per a la creació d'agrupacions i d'organitzacions de productors forestals 2017

Termini: 16/06/2017 fins 05/10/2017

El Centre de la Propietat Forestal convoca ajuts en l'àmbit de la gestió forestal.

Logotip de la Fundació Biodiversidad

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts per al cofinançament de projectes recolzats pel programa LIFE en l'àmbit de la biodiversitat 2017

Termini: 15/03/2017 fins 16/10/2017

La Fundació Biodiversidad convoca ajuts a aquelles activitats els objectius de les quals es centrin en naturalesa i biodiversitat.

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a les associacions de persones estudiants universitàries per al curs 2017-2018

Termini: 18/09/2017 fins 26/10/2017

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) convoca subvencions per donar suport a les activitats que potencien la internacionalització de l'associacionisme juvenil en l'àmbit universitari, així com a les activitats de tipus científic, formatiu o social organitzades per associacions d'estudiantat universitari de Catalunya.

Mans de diferents colors

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social per als anys 2016-2017

Termini: 06/07/2016 fins 31/12/2017

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies convoca ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d'economia social.