Tots els Finançaments Publics

Logo Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)

news-iconFinançament > Premi

XXIX Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual

Termini: 11/10/2016 fins 22/09/2017

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) engega una nova edició d'aquests premis amb l'objectiu de premiar la recerca de qualitat sobre comunicació audiovisual, que destaqui especialment pel seu rigor metodològic i les aportacions innovadores en l'àmbit de la comunicació audiovisual.

Noia al tren_Nacho Rascón_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions destinades al Programa TLN Mobilicat 2017

Termini: 01/09/2017 fins 22/09/2017

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, mitjançant el Programa TLN Mobilicat, obre convocatòria d'ajuts a projectes que facilitin als joves la construcció d'un itinerari personalitzat i eficient entre l'aprenentatge i l'ocupació.

Estudiants_Universidad Europa de Madrid_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a associacions juvenils i a federacions i confederacions d'estudiants universitaris 2017

Termini: 08/09/2017 fins 22/09/2017

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esports convoca subvencions per al finançament d'activitats realitzades per associacions juvenils i federacions i confederacions d'estudiants en l'àmbit universitari.

Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita.

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a activitats d'educació en el lleure

Termini: 25/08/2017 fins 25/09/2017

L'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita convoca subvencions per a entitats sense ànim de lucre de la ciutat que treballin amb projectes juvenils.

Drogues.

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts econòmics per al desenvolupament de projectes d'investigació sobre drogodependències

Termini: 25/08/2017 fins 25/09/2017

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del govern espanyol convoca subvencions per a centres nacionals de I+D públics i privats sense ànim de lucre.

Teulada_Francisco Ramirez_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a les entitats que gestionen habitatges que formen part del Fons d'habitatge de lloguer destinat a polítiques socials 2017

Termini: 06/07/2017 fins 29/09/2017

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya convoca subvencions a les entitats que integren l'Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d'habitatge de lloguer destinat a polítiques socials, amb la finalitat de prevenir situacions de risc d'exclusió residencial.

Mans acollidores. Font: Pixabay

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a associacions de famílies acollidores i adoptives 2017

Termini: 10/08/2017 fins 29/09/2017

L'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció convoca subvencions per a la realització de jornades, activitats i formació a associacions de famílies acollidores amb infants acollits en família aliena tutelats per la Generalitat de Catalunya, i a associacions de famílies adoptives d'infants adoptats a Catalunya o a altres països.

Ajuntament de Reus.

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a entitats que fomentin la solidaritat i cooperació al desenvolupament a Reus

Termini: 25/08/2017 fins 29/09/2017

Podran ser destinataris d’aquestes subvencions persones jurídiques sense ànim de lucre que presentin projectes i desenvolupin activitats en l’àmbit de la solidaritat i cooperació al desenvolupament.

Pintures_Mari Paz Molina_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a inversions destinades a rehabilitar equipaments d'exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs 2017

Termini: 15/07/2017 fins 30/09/2017

L’Ajuntament de Barcelona convoca subvencions en inversions per rehabilitació d'equipaments d'exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs de base associativa de la ciutat de Barcelona.

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a la realització d'activitats d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del IRPF

Termini: 01/09/2017 fins 30/09/2017

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat convoca ajuts adreçats a la Creu Roja Espanyola i a entitats i organitzacions no governamentals.

Llibreta_Rosa y Dani_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a la celebració de congressos, seminaris i jornades relacionades amb la cooperació al desenvolupament 2017

Termini: 05/09/2017 fins 02/10/2017

El Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació convoca subvencions per al finançament de congressos, seminaris i jornades relacionades amb la cooperació al desenvolupament que es realitzin durant el període comprès entre la data d'aquesta resolució i el 30 de juny del 2018.

Premi Voluntariat.

news-iconFinançament > Premi

XXIV Premi Voluntariat

Termini: 05/09/2017 fins 04/10/2017

Aquest any 2017 es vol premiar aquells projectes que s’emmarquen en la millora de l’impacte del voluntariat.

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per al Programa Treball i Formació 2017

Termini: 16/09/2017 fins 05/10/2017

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya convoca subvencions amb la finalitat de combatre l'atur, creant ocupació mitjançant el disseny i la implementació de mesures que cobreixin les necessitats de les empreses i de les persones en situació d'atur.

Troncs_jonRo_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a la gestió forestal sostenible, per a la creació d'agrupacions i d'organitzacions de productors forestals 2017

Termini: 16/06/2017 fins 05/10/2017

El Centre de la Propietat Forestal convoca ajuts en l'àmbit de la gestió forestal.

Infància i TIC. Font: Pixabay

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a actuacions que afavoreixin l'ús de les TIC per part de l'alumnat amb discapacitat 2017

Termini: 12/09/2017 fins 09/10/2017

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esports convoca subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització d'actuacions que afavoreixin l'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació per part de l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de la discapacitat.

Educació persones adultes

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a la realització d'actuacions dirigides a l'atenció educativa de persones adultes amb necessitats educatives especials 2017

Termini: 12/09/2017 fins 09/10/2017

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esportsconvoca subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització d'actuacions dirigides a l'atenció educativa de persones adultes que presentin necessitats educatives especiales, durant el curs escolar 2017-2018.

Aula_srgpicker_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a actuacions dirigides a la compensació de desigualtats en educació 2017

Termini: 12/09/2017 fins 09/10/2017

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport convoca subvencions a entitats privades sense ànim de lucre, per a la realització d'actuacions dirigides a l'atenció de l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu i a la compensació de desigualtats en educació.

Premis de Civisme 2017

news-iconFinançament > Premi

Premis de Civisme 2017

Termini: 26/07/2017 fins 10/10/2017

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies convoca una nova edició dels Premis Civisme que reconeixen accions, treballs, innovacions, entitats i persones que tracten el civisme com a instrument essencial per a la inclusió social i la lluita contra la pobresa.

Logotip de la Fundació Biodiversidad

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts per al cofinançament de projectes recolzats pel programa LIFE en l'àmbit de la biodiversitat 2017

Termini: 15/03/2017 fins 16/10/2017

La Fundació Biodiversidad convoca ajuts a aquelles activitats els objectius de les quals es centrin en naturalesa i biodiversitat.

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per donar suport a l’exhibició d’espectacles d’arts escèniques 2017

Termini: 26/09/2017 fins 17/10/2017

L'Institut Català de les Empreses Culturals convoca subvencions a sales de teatre privades de Catalunya dedicades a oferir amb regularitat una programació estable per a l’exhibició d’espectacles d’arts escèniques (teatre, dansa i circ) de caràcter professional.

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts a les associacions de persones estudiants universitàries per al curs 2017-2018

Termini: 18/09/2017 fins 26/10/2017

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) convoca subvencions per donar suport a les activitats que potencien la internacionalització de l'associacionisme juvenil en l'àmbit universitari, així com a les activitats de tipus científic, formatiu o social organitzades per associacions d'estudiantat universitari de Catalunya.

XII Premi 'Solidaritat' del Consell Comarcal del Baix Ebre

news-iconFinançament > Premi

XII Premi 'Solidaritat' del Consell Comarcal del Baix Ebre

Termini: 20/04/2017 fins 31/10/2017

El Consell Comarcal del Baix Ebre convoca una nova edició del Premi Solidaritat que pretén reconèixer i premiar la millor iniciativa social i/o solidària.

news-iconFinançament > Premi

Premi a les bones pràctiques educatives en privacitat i protecció de dades personals per a l'ús segur d'Internet 2017

Termini: 02/08/2017 fins 31/10/2017

L'Agència espanyola de protecció de dades (AEPD) premia l'adopció de bones pràctiques educatives (projectes tècnics, organitzatius, mètodes, accions de promoció i conscienciació, tallers, simulacres, materials de difusió, etc.) per a un ús segur d'Internet.

Premi Projecte Jove 2017

news-iconFinançament > Premi

Premi Projecte Jove 2017 del Consell Comarcal del Baix Ebre

Termini: 21/04/2017 fins 31/10/2017

El Consell Comarcal del Baix Ebre engega una nova edició d'aquest premi amb la finalitat de guardonar les millors iniciatives juvenils desenvolupades a la comarca.

Salt_Khánh Hmoong_Flickr

news-iconFinançament > Premi

Premis Estratègia NAOS 2017

Termini: 25/07/2017 fins 22/12/2017

El Ministeri de Sanitat, Serevis Socials i Igualtat convoca una nova edició d'aquests premis en el marc de l'Estratègia NAOS.

Mans de diferents colors

news-iconFinançament > Subvenció

Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social per als anys 2016-2017

Termini: 06/07/2016 fins 31/12/2017

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies convoca ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d'economia social.