Tots els Finançaments Publics

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions als centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals 2018

Termini: 08/05/2018 fins 23/05/2018

L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural convoca subvencions per donar suport a les activitats dels centres de creació i producció d’arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública, amb gestió pública o privada i situats a Catalunya.

Llengua de signes catalana. Font: termcat.blog.gencat.cat

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per al foment i la difusió de la llengua de signes catalana 2018

Termini: 08/05/2018 fins 23/05/2018

L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural convoca subvencions per promoure iniciatives que fomentin el coneixement i la difusió de la llengua de signes catalana, preferentment en l'àmbit cultural i audiovisual.

Barcelona_Lutor44_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona per a l'impuls socioeconòmic del territori 2018

Termini: 25/04/2018 fins 25/05/2018

L'Ajuntament de Barcelona convoca subvencions amb l'objectiu de generar riquesa als barris i/o districtes de la ciutat a través de l’apoderament dels actors que hi desenvolupen la seva activitat socioeconòmica.

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a projectes i activitats destinades a la sensibilització i la participació ciutadana en matèria de medi ambient en l’àmbit local 2018

Termini: 08/05/2018 fins 28/05/2018

La Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona convoca subvencions adreçades a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre que desenvolupin projectes i activitats o serveis en matèria de medi ambient, dins l’àmbit territorial de la província de Barcelona.

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a actuacions de recuperació de riberes amb acords de custòdia fluvial 2018

Termini: 28/03/2018 fins 28/05/2018

L'Agència Catalana de l'Aigua convoca subvencions per a la realització d'actuacions de recuperació de riberes i d'actuacions en zones humides amb l'objecte de millorar el seu estat ecològic, que es realitzin al districte de conca fluvial de Catalunya.

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions del Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries Savassona per a entitats culturals 2018

Termini: 06/04/2018 fins 31/05/2018

L'Espai Natural de les Guilleries-Savassona convoca subvencions per a entitats culturals a l’àmbit de l'Espai Guilleries-Savassona.

Programa Voluntari de Compensació d’Emissions de Gasos amb Efecte d’Hivernacle (GEH) 2018

news-iconFinançament > Subvenció

Programa Voluntari de Compensació d’Emissions de Gasos amb Efecte d’Hivernacle (GEH) 2018

Termini: 20/04/2018 fins 01/06/2018

L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic obre la tercera convocatòria del Programa voluntari de compensació d'emissions de GEH, adreçat a entitats socials que portin a terme projectes de reducció d'emissions de GEH a Catalunya.

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per al foment dels sistemes voluntaris de gestió ambiental 2018

Termini: 10/05/2018 fins 11/06/2018

El Departament de Territori i Sostenibilitat convoca subvencions amb l'objectiu d'implantar sistemes voluntaris de gestió ambiental amb l’objectiu de reduir el cost inicial d’implementació d’aquests sistemes.

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i música sense finalitat lucrativa 2018

Termini: 29/05/2018 fins 13/06/2018

L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural convoca subvencions per donar suport a la producció municipal i l’exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d’espectacles de caràcter professional en l’àmbit de les arts escèniques i la música sense finalitat lucrativa.

Guanyadors de la primera edició. Font: Tornaveu

news-iconFinançament > Premi

3er Premi Delfí Colomé de suport a la creació i producció de dansa catalana tradicional

Termini: 02/05/2018 fins 31/08/2018

Tercera edició d'aquest premi que té com a objectiu promoure noves propostes coreogràfiques que parteixin de la tradició i del llenguatge de la dansa d'arrel tradicional.

Taronja. Font: es.wikipedia.org

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions a intervencions terapèutiques que millorin la qualitat de vida a la demarcació de Girona 2018

Termini: 14/02/2018 fins 18/09/2018

DIPSALUT convoca subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització d’intervencions terapèutiques destinades a millorar la qualitat de vida de la ciutadania de la demarcació de Girona, corresponent al període d’1 de setembre de 2017 fins a 31 de juliol de 2018.

Premis EMAS Catalunya 2018

news-iconFinançament > Premi

Premis EMAS Catalunya 2018

Termini: 15/04/2018 fins 20/09/2018

Els Premis EMAS Catalunya es realitzen cada dos anys i estan adreçats a qualsevol organització registrada EMAS que disposi com a mínim d’un centre ubicat a Catalunya. Són un estímul per promoure la millora ambiental d’aquestes organitzacions.

Paraigües_micagoto_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Convocatòria de Propostes 2018 · Programa Drets, Igualtat i Ciutadania

Termini: 26/03/2018 fins 13/11/2018

La Comissió Europea obre convocatòria de propostes amb la finalitat de contribuir als objectius del Programa Drets, Igualtat i Ciutadania.

Llibres_Jorge Mejía peralta_Flickr

news-iconFinançament > Subvenció

Subvencions per a la traducció al català d'obres literàries i d'obres no literàries 2018

Termini: 08/05/2018 fins 30/11/2018

L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural convoca subvencions amb la finalitat de promoure l'oferta en català d'obres literàries i d'obres no literàries traduïdes, en forma de llibre.