Comptabilitat i fiscalitat al dia

 Font:
Font:
 Font:
Font:

Comptabilitat i fiscalitat al dia

Resum: 

La Fundació Pere Tarrés realitza a partir del 7 de març una formació on es mostraran els conceptes bàsics per gestionar correctament l’entitat.

El curs, reconegut pel Pla de Formació de Voluntariat de Catalunya, proporcionarà les eines per elaborar i interpretar els documents bàsics de control econòmic.

Al llarg de les quatre sessions els participants treballaran el següent contingut:

  • Estats comptables: balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria econòmica
  • Pla general de comptes: principis comptables, codificació comptable, implicacions del nou pla
  • Metodologia comptable: doble partida, els assentaments, cicle comptable
  • Pressupost: pla de tresoreria

Més informació

  • Dies: 7, 8, 14 i 15 de març
  • Horari: Divendres de 15.30h a 20.30h i dissabte de 9h a 14h
  • Durada: 21h
  • Lloc: C. Carolines, 10 - Barcelona
  • Preu: 88€
  • Contacte i inscripcions: if@peretarres.org i 934.101.602

Afegeix un comentari nou