Introducció a la comptabilitat

 Font:
Font:
 Font:
Font:

Introducció a la comptabilitat

Resum: 

La Fundación Gestión y Participación Social realitza durant el mes de febrer una formació on line que permet conèixer les nocions bàsiques que afecten a les organitzacions.

El curs, que es desenvolupa entre el 4 i el 18 de febrer, està adreçat a totes les persones que no tenen coneixements en aquest àmbit.

Al llarg d’aquestes dues setmanes es treballarà el següent contingut:

  • Concepte, necessitat i objectius de la comptabilitat
  • Obligacions comptables de les entitats no lucratives
  • Elements i definicions comptables: partida doble, deure i haver, actiu i passiu, comptabilitat analítica o per projecte i exemples pràctics
  • Anàlisi de la informació comptable: compte de resultats, balanç de situació i balanç pressupostari
  • Pla General Comptable adaptat a les entitats: principis comptables, diferencies amb el Pla General Comptable normal i comptes.

Més informació i inscripció

Afegeix un comentari nou