Justícia i Pau cerca persones voluntàries per al proper curs

F Pere Tarrés
 Font: Justícia i Pau
L'entitat fa una crida a totes aquelles persones que puguin estar interessades en els 4 perfils diferents de voluntariat

Justícia i Pau cerca persones voluntàries per al proper curs

F Pere Tarrés

Resum: 

Captació de fons, comunicació, drets humans i traducció són les comissions a les quals es poden inscriure els perfils interessats.

Justícia i Pau, entitat que es dedica a la sensibilització i informació de la ciutadania i a la incidència política, està programant la posada en marxa de nous projectes de cara al proper curs. L’organització, que promou i defensa els drets humans de les persones i els pobles, la justícia social i la pau, fa una crida a totes aquelles persones que puguin estar interessades en els 4 perfils diferents de voluntariat que cerca l’entitat.

Captació de fons

L’entitat ha creat un grup de treball per cercar noves vies de finançament, des de recerca d'empreses i organitzacions col·laboradores a campanyes de captació de fons i qualsevol altra idea que pugui ajudar en fer possibles els projectes.

Comunicació

La comissió de comunicació treballa de manera transversal amb la resta amb la resta d’equips de treballa de l'entitat per donar suport en la part comunicativa i aquest nou curs engega un nou repte, dissenyar una nova pàgina web.

Drets humans

L'equip d’incidència per violacions de drets humans elabora cartes de denúncia, protesta o preocupació davant de casos d’infraccions greus dels drets humans arreu del món. Amb aquesta tasca s’intenta pressionar els governs implicats perquè rectifiquin determinades decisions o impulsin polítiques per aturar o prevenir actes contra els drets humans.

Traducció

Són múltiples els articles, comunicats i informes que elabora i publica Justícia i Pau al llarg del curs. També diverses les informacions i notícies rebudes d'altres entitats d'àmbit internacional. Amb tot, l’entitat no sempre pot corregir i traduir tots aquests texts a la velocitat idònia. Aquesta comissió està dirigida, principalment, a persones que dominin la llengua catalana, castellana, anglesa o francesa.

Les persones interessades en formar part d’algun d’aquestes comissions i que responguin al perfil sol·licitat, cal que enviïn un correu electrònic a l’adreça justiciaipau@justiciaipau.org abans del diumenge 2 de setembre. A més, qualsevol persona també es pot fer voluntària de Justícia i Pau integrant-te de forma estable en algun dels nostres grups de treball o bé formant part d'alguna comissió territorial.

Afegeix un comentari nou