Tècniques de diagnosi i avaluació per a l’acció associativa

Tècniques de diagnosi i avaluació per a l’acció associativa

Resum: 

Coneixes el procés i eines de recollida d’informació que permetin la correcta diagnosi i seguiment d’un projecte? Amb aquest taller coneixeràs les més importants.

Torre Jussana us proposa aquest taller que té per finalitat “conèixer el procés i els instruments més importants de recollida d’informació que permetin la correcta diagnosi i seguiment d’un projecte.”

El taller es realitzarà els dies 28 i 30 d’octubre i 4 de novembre de 17:45 a 20:45 h a l’avinguda Cardenal Vidal i Barraquer, 30 de Barcelona.

Es plantegen els objectius següents:

  • Identificar fonts de dades oficials i fiables que permetin obtenir una primera informació del fenomen o col•lectiu objecte d’estudi.
  • Triar la tècnica d’investigació més adient segons siguin les característiques de l’objecte d’estudi i la informació que es vulgui aconseguir.
  • Aplicar algunes de les tècniques d’investigació social (enquesta, entrevista, grup de discussió).
  • Desenvolupar diferents habilitats bàsiques per a la investigació social: escolta activa, empatia, comunicació no verbal.

Els continguts que es desenvoluparan al llarg del taller són:

  • Introducció: la importància de realitzar una bona diagnosi per proposar, planificar i avaluar un projecte adequadament.
  • Identificació de les fonts de dades secundàries
  • La tècnica de l’enquesta.
  • Tècniques qualitatives i participatives
  • Els grups de discussió i/o treball: composició del grup, rol i funcions del conductor, dinàmiques per a l’obtenció d’informació i/o generació de la reflexió.

El taller serà impartit per Manel Ruiz i Plà (col·laborador docent del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya) i Marc Majós Cullell (col·laborador docent del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya).

Et pots inscriure abans del 21 d’octubre.

Més informació

Afegeix un comentari nou
0