7 guies clau per al disseny i la redacció de projectes

Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Help. Font: Jumanji Solar (Flickr)
Parc del Laberint d'Horta. Font: cett.es (Google)

7 guies clau per al disseny i la redacció de projectes

Resum: 

En aquest recurs us presentem diferents publicacions que us facilitaran aquesta tasca, així com l’elaboració de les memòries de seguiment i de finalització.

Per a totes les organitzacions és de vital importància conèixer les claus d’èxit que ajuden a la identificació, formulació i elaboració de projectes de forma clara. Aquests elements permeten:

  • Desenvolupar la nostra activitat de forma eficaç i eficient.
  • Explicar i donar a conèixer el treball que es realitza en el si de l’entitat.
  • Comptar amb el recolzament necessari per al seu desenvolupament.

A continuació trobareu diferents publicacions que us ajudaran a conèixer aquestes claus. A més, per tal de millorar les vostres habilitats i capacitats, també us recomanem la realització d’un curs formatiu en aquest àmbit. Aquests cursos permeten compartir amb altres entitats les vostres inquietuds i ampliar els vostres coneixements pràctics.

Com fer un projecte

En aquesta guia, editada per l’Ajuntament de Banyoles, es recullen els apartats fonamentals que ha de contemplar una proposta d’intervenció. A més, els diferents continguts van acompanyats d’un exemple de projecte fictici que us guiarà en la vostra redacció.

Manual bàsic d’elaboració i avaluació de projectes

Aquesta publicació forma part de la col·lecció Útils pràctics de Torre Jussana i en ella es poden trobar quins són els conceptes bàsics que cal tenir en compte a l’hora de formular un projecte. També incorpora un guió que permet desenvolupar tots els elements que composen un projecte.

Cómo elaborar un proyecto

A més de conèixer com elaborar un projecte, aquest manual editat per l’Instituto Asturiano de la Juventud us permetrà aprofundir en les diferències entre un pla, un programa, un eix, un projecte, una activitat i una tasca. També recull alguns dels criteris que es poden tenir en compte per a la selecció a les convocatòries, diferents exemples de projectes i eines útils per ampliar els coneixements.

Cómo hacer proyectos

Amb aquesta publicació, editada per Bolunta (Agencia per al voluntariat i la participació social de la Diputació Foral de Bizkaia), podreu conèixer de forma sintètica tots els aspectes claus per comptar amb projectes correctament dissenyats. La guia també mostra bibliografia de referència.

¿Hacemos un proyecto? Desde el principio hasta el final, lo que debes recordar

En aquesta guia, editada per l’Ajuntament de Vitoria, trobareu consells útils per a la correcta elaboració: quines preguntes ens hem de fer abans d’escriure, quins verbs hem d’utilitzar en la fase de redacció, quina informació ha de contemplar la memòria finals, etc.

Manual de ayuda para la formulación de proyectos sociales

Després d’una investigació sobre les propostes presentades a les convocatòries del Fons Social Europeu, la Fundación Luis Vives va elaborar aquesta guia de formulació de projectes socials amb especial referència a projectes de inserció sociolaboral per a persones en risc d’exclusió social. En ella podeu trobar tots els elements que cal tenir present a l’hora de dissenyar projectes sota l’Enfocament del Marc Lògic.

Manual de proyectos

L’Agencia Andaluza del Voluntariado mostra en aquest manual totes les eines per a una gestió integral dels projectes d’intervenció basada en l’Enfocament del Marc Lògic, així com recomanacions per a l’elaboració dels informes de seguiment i de la finalització de la proposta executada.