En quins àmbits puc fer voluntariat?

 • Voluntariat ambiental. Font: Premsa Ajuntament de Torrent (Flickr)

  Voluntariat ambiental. Font: Premsa Ajuntament de Torrent (Flickr)

 • Camps de treball. Font: Gazteaukera (flickr)

  Camps de treball. Font: Gazteaukera (flickr)

El Servei Català del Voluntariat agrupa la diversitat de tasques i activitats del món del voluntariat en cinc grans grups: social, comunitari, cultural, ambiental i internacional. Coneix quines són les principals funcions i tasques que es realitzen en aquests. 

 1. Voluntariat social
 2. Voluntariat comunitari
 3. Voluntariat cultural
 4. Voluntariat ambiental
 5. Voluntariat internacional
 6. Més informació

1. Voluntariat social

Aquest àmbit es caracteritza per perseguir el benestar de les persones, contribuint a la millora de la seva qualitat de vida i dels aspectes físics, psíquics o socioafectius de les persones en situació de vulnerabilitat com és la gent gran, persones amb addiccions, persones privades de llibertat, persones afectades per una malaltia i les seves famílies, persones immigrades i refugiades, minories ètniques, persones en situació de pobresa i/o exclusió social, persones amb discapacitat, persones amb dificultats socials i els infants i joves en situació de risc.

Entre les funcions i tasques que han de realitzar les persones voluntàries hi destaquen:

 • Acompanyament individualitzat (atenció domiciliària, hospitalària i sociosanitària i grupal)
 • Acompanyament a la mort i al dol
 • Orientació i ajut en la reinserció
 • Animació i dinamització hospitalària
 • Acollida a la llar, alfabetització i adaptació a una nova cultura
 • Tasques de prevenció i integració
 • Sensibilització i reconeixement de la diversitat
 • Repartiments d’aliments i foment d’hàbits de treball
 • Activitats culturals, lúdiques, transport i formació
 • Orientació en l’assessorament jurídic i psicològic

▲ Tornar a l'índex

2. Voluntariat comunitari

En aquest cas, es tracta de totes aquelles actuacions ciutadanes que tenen com a finalitat millorar la comunitat i l’entorn on es viu. Així, dins d’aquest àmbit hi destaquen el rol que hi desenvolupen els ateneus, casals cívics, casals parroquials, lleure educatiu, associacions de veïns, clubs esportius, AMPAS o les entitats de sensibilització ciutadana.

Entre les funcions i tasques que han de realitzar les persones voluntàries hi destaquen:

 • Dinamització sociocultural d’un barri o poble
 • Organització de diferents projectes o activitats
 • Planificar, realitzar i avaluar activitats d’educació en el lleure d’infants i joves
 • Organització de festes populars i tradicionals
 • Intercanvi de serveis
 • Defensa dels drets humans, moviments pacifistes, drets de col·lectius
 • Formació i foment d’un esport
 • Col·laboració en la realització de diferents actes o activitats de manera puntual

▲ Tornar a l'índex

3. Voluntariat cultural

El mot “cultural” engloba un ampli ventall d’actuacions com és la cultura popular i tradicional, la dinamització, difusió i defensa del patrimoni cultural, la dinamització de la producció cultural o artística i la dinamització cultural comunitària. Així, en aquest àmbit destaquen el paper de les entitats que es dediquen a la defensa i recuperació del patrimoni, les entitats de promoció de les cultures, les associacions artístiques, els casals i ateneus, etc.

Entre les funcions i tasques que han de realitzar les persones voluntàries hi destaquen:

 • Actuacions de millora i recuperació del patrimoni cultural
 • Participació en les activitats i actuacions de la cultura popular específiques
 • Suport organitzatiu i logístic a les activitats i actuacions culturals
 • Difusió de la cultura
 • Recull, investigació i recuperació del patrimoni cultural
 • Elaboració de materials educatius i de sensibilització cultural

▲ Tornar a l'índex

4. Voluntariat ambiental

Aquest àmbit es caracteritza per la defensa del medi ambient i el desenvolupament de bones pràctiques que possibilitin la seva sostenibilitat, mitjançant l’educació i sensibilització per a la promoció dels hàbits de consum responsable, la recuperació de l’entorn o el seguiment de la biodiversitat.

Entre les funcions i tasques que han de realitzar les persones voluntàries hi destaquen:

 • Sensibilitzar la població sobre la situació mediambiental local i global
 • Donar a conèixer les relacions existents entre el medi ambient i la qualitat de vida de les persones (mitjançant exposicions, jornades, fòrums, etc.)
 • Sensibilitzar la població sobre la importància d’interioritzar i posar en marxa hàbits de consum responsables (acció de reducció, reciclatge i reutilització, consum de responsable, etc.)
 • Fomentar la utilització responsable d’espais i recursos naturals (itineraris mediambientals, tallers, etc.)
 • Actuacions de promoció de descoberta del medi (monitor d’excursionisme, d’interpretació i descoberta de la natura, guia de senders, etc.)
 • Tasques de defensa, protecció, recuperació ambiental i custòdia del territori (neteja de rius, marcar i desbrossar camins, camps de treball de recuperació de l’entorn, reforestació de boscos, vivers, recuperació i repoblació d’animals, seguiment d’acords i actuacions de custòdia del territori)
 • Seguiment de la biodiversitat (hàbitats, espècies, plaques, etc.)
 • Actuar, a través d’equips ambientals sobre emergències ambiental a fi de mitigar possible danys tant ambientals com personals (inundacions, emissions perilloses a l’aire, abocaments contaminants al mar i als rius, etc.)
 • Elaboració de material educatiu i de difusió
 • Actuacions i campanyes de denúncia social en relació amb temes ambientals

▲ Tornar a l'índex

5. Voluntariat internacional

Finalment, en aquest àmbit es troben aquelles activitats encaminades al desenvolupament integral i l’educació per al desenvolupament a favor dels països del Sud, així com intervencions d’acció humanitària i d’emergències.

Entre les funcions i tasques que han de realitzar les persones voluntàries hi destaquen:

 • Accions i campanyes de sensibilització
 • Elaboració de materials didàctics i de difusió/sensibilització
 • Campanyes per donar suport econòmic a projectes per al desenvolupament
 • Accions i campanyes d’incidència política i de mobilització social
 • Formació/alfabetització/capacitació
 • Estudis, treballs de recerca i d’investigació
 • Accions de sensibilització d’acció humanitària
 • Projectes per al desenvolupament en països empobrits del Sud
 • Actuacions d’emergència i suport logístic

▲ Tornar a l'índex

6. Més informació

Al Manual del Curs d’Iniciació al Voluntariat, elaborat per diferents entitats del Pla de Formació de Voluntariat de Catalunya, podeu trobar aquesta i més informació sobre els cinc àmbits del voluntariat, així com la resta de continguts que es treballen al curs: definició del voluntariat, context històric, perfil i motivacions de les persones voluntàries, drets i deures d’aquestes i relació amb l’organització.

▲ Tornar a l'índex