Lideratge i entitats no lucratives

 • Leadership. Font: Tassieeye (Flickr)

  Leadership. Font: Tassieeye (Flickr)

 • Leadership. Font: Photosteve101 (Flickr)

  Leadership. Font: Photosteve101 (Flickr)

Us proposem reflexionar sobre la importància del lideratge al tercer sector amb aquesta selecció de publicacions. 

Es tracta principalment d’una selecció de les obres desenvolupades en el marc del Programa ESADE – PwC i que podeu trobar a la biblioteca de Xarxanet

 1. Eficiencia para el impacto social: ONG que mejoran su rendimiento
 2. Innovar para el cambio social: de la idea a la acción
 3. Les fonts del lideratge social
 4. Liderazgo orientado a resultados en las ONG: estrategia, sistemas de medición y cuadros de mandos
 5. Lideres para el cambio social
 6. Necessitats formatives de les competències directives al Tercer Sector Social català
 7. Transformar con éxito las ONG. El liderazgo del cambio Lideres para el cambio social

1. Eficiencia para el impacto social: ONG que mejoran su rendimiento

En aquesta publicació, elaborada a partir del “Programa ESADE- PwC de Lideratge Social 2013-2014”, es posa de relleu la importància de comptar amb un lideratge orientador i valent tant per part dels òrgans de govern com de la direcció de les entitats no lucratives a l’hora de millorar  ’eficiència i l’impacte social de l’acció que es porta a terme.

▲ Tornar a l'índex

2. Innovar para el cambio social: de la idea a la acción

Al llarg d’aquest manual, elaborat a partir del  “Programa ESADE- PwC de Lideratge Social 2011-2012”, es reflexiona sobre el paper del lideratge en el desenvolupament de la cultura de la innovació en les entitats no lucratives

▲ Tornar a l'índex

3. Les fonts del lideratge social

Amb aquesta recerca – desenvolupada per Àngel Castiñeira, Natàlia Cantó i Anna Font i publicada per la Fundació Bofill–  podreu conèixer quins factors incideixen en el fet que determinades persones desenvolupin l’anomenat “compromís social” i com, posteriorment, aquest compromís les converteix en líders socials

▲ Tornar a l'índex

4. Liderazgo orientado a resultados en las ONG: estrategia, sistemas de medición y cuadros de mandos

Aquest document –realitzat a partir del “Programa ESADE- PwC de Lideratge Social 2010-2011”- reflexiona sobre la importància d’un lideratge i d’una cultura organitzativa que es qüestioni constantment l’objectiu de les accions i els resultats assolits per tal de prendre mesures que permetin la millora continua. 

▲ Tornar a l'índex

5. Lideres para el cambio social

En aquesta publicació, elaborada a partir del “Programa ESADE- PwC de Lideratge Social 2008-2009”, trobareu una definició del que s’entén com a lideratge social a les entitats no lucratives i les característiques i competències d’aquestes persones. 

▲ Tornar a l'índex

6. Necessitats formatives de les competències directives al Tercer Sector Social català

En aquest estudi, elaborat pel Departament de Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés, s’identifiquen les deu competències bàsiques que han de tenir les persones directives del tercer sector, com és el lideratge social i transformal. Així mateix, es detallen els aspectes claus que la defineixen. 

▲ Tornar a l'índex

7. Transformar con éxito las ONG. El liderazgo del cambio Lideres para el cambio social

Aquesta publicació –realitzada a partir del “Programa ESADE- PwC de Lideratge Social 2009-2010”- reflexiona sobre el lideratge i com aquest esdevé el factor diferencial per a l’èxit de qualsevol canvi significatiu a les entitats no lucratives. 

▲ Tornar a l'índex