Voleu aprofundir en la mediació i gestió de conflictes?

 • Conflicte de voluntats by Julieta Rosell, extreta de flickr

  Conflicte de voluntats by Julieta Rosell, extreta de flickr

 • Conflicte. Font: art_es_anna (flickr)

  Conflicte. Font: art_es_anna (flickr)

Enllaços relacionats

Consulteu aquest recull de màsters i postgraus que s’impartiran durant el curs 2014/2015 a les universitats catalanes.

Un conflicte és una situació donada per una discordança entre les tendències i els interessos o les imposicions externes (Enciclopèdia Catalana). Aquesta circumstància és inherent a qualsevol societat i un reflex dels interessos oposats que les persones i els grups socials que la integren persegueixen. En aquest recurs, us volem facilitar un recull de màster i postgraus que us poden ajudar a aprofundir en aquesta temàtica.

 1. Màster en Conflictologia
 2. Màster en Mediació Professional
 3. Màster en Polítiques Socials i Mediació Comunitària
 4. Postgrau en Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària (semipresencial)
 5. Postgrau en Cultura de Pau
 6. Postgrau en Gestió dialogada de conflictes i mediació comunitària i organitzacional
 7. Postgrau en Prevenció, Gestió i Resolució de Conflictes. Mediació Familiar
 8. Postgrau en Cultura de la Pau, Cohesió Social i Diàleg Intercultural: Aplicacions Pràctiques (online)

1. Màster en Conflictologia

Organitzat per: Universitat Oberta de Catalunya

Data inici docència: Pendent

Data fi docència: Pendent

Objectius:

 • Conèixer la teoria, les diferents aproximacions i els caràcters dels conflictes contemporanis.
 • Adquirir les capacitats d'anàlisi i de planificació de l'acció en les intervencions pacífiques en conflictes, tant des de la perspectiva de la prevenció com de la intervenció durant el desenvolupament del conflicte.
 • Aprendre tècniques i estratègies per a una intervenció intel·ligent i no violenta en situació de conflicte.
 • Accedir a informació i coneixements per a saber desenvolupar programes d'intervenció eficaces i saber gestionar la cerca de solucions específiques i positives.
 • Poder dirigir i facilitar processos de resolució de conflictes: comunicació, negociació, mediació i facilitació.
 • Transformar la manera de comunicar tant per a prevenir com per a pacificar conflictes.

 

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex

2. Màster en Mediació Professional

Organitzat per: Universitat Pompeu Fabra

Data inici docència: Octubre 2014

Data fi docència: Juny 2015

Objectius:

 • Aprendre a diagnosticar la naturalesa d'un conflicte civil o mercantil i exercir diferents metodologies de mediació per resoldre'l.
 • Conèixer les arrels històriques i culturals, la definició i els fonaments de la professió de mediador.
 • Saber identificar sentiments i emocions relacionades amb situacions de conflicte per intervenir-hi com a part imparcial.
 •  Adquirir competències per a una comunicació efectiva, fomentar les bones relacions interpersonals i desenvolupar habilitats per dotar les persones en conflicte d'eines i tècniques que els ajudin a resoldre les seves diferències.
 • Reconèixer i entendre els diferents fenòmens grupals en situacions de conflicte i aplicar els recursos i estratègies necessaris per a una intervenció col·lectiva.

 

Consulta tota la documentació

▲ Tornar a l'índex

3. Màster en Polítiques Socials i Mediació Comunitària

Organitzat per: Universitat de Girona,Universitat de Vic,Universitat Rovira i Virgili,IGOP- Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona i Universitat de Lleida

Data inici docència: Octubre 2014

Data fi docència: Desembre 2015

Objectius:

 • Brindar elements metodològics i d’anàlisi per a repensar i adequar les respostes de les administracions públiques, entitats i moviments socials ales noves problemàtiques socials des d’un enfocament local i integral de les polítiques socials.
 • Explorar en les diferents concepcions i tractaments del conflicte que permeten repensar entorn de la qüestió de la comunicació humana, el conflicte , l’espai públic i la comunitat.

 

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex

4. Postgrau en Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària (semipresencial)

Organitzat per: Universitat de Girona (UdG)

Data inici docència: Octubre 2014

Data fi docència: Juliol 2015

Objectius:

 • Assolir coneixements teòrics i pràctics que permetin la intervenció en els conflictes, el seu abordatge i la seva gestió.
 • Conèixer les causes i les conseqüències del conflicte en el sistema social, així com el paper de les institucions, organitzacions i organismes que hi operen.
 • Capacitar per a la intervenció professional en els conflictes comunitaris i de l’espai públic.
 • Tenir competències per detectar, gestionar i resoldre conflictes en l’espai comunitari, la xarxa de serveis públics, el treball en equip d’institucions i organitzacions i la coordinació de projectes i de bones pràctiques.
 • Disposar de pautes i criteris per a l’elaboració de projectes de mediació comunitària i de bones pràctiques per a la gestió del conflicte comunitari i públic i per a la seva avaluació.

 

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex

5. Postgrau en Cultura de Pau

Organitzat per: Escola de Cultura de Pau - UAB

Data inici docència: Octubre 2014

Data fi docència: Juny 2015

Objectius:

 • Vincular els coneixements i experiència sobre construcció de pau a nivell micro i macro, de manera que les persones inicialment interessades en gestionar microconflictes (escolars o socials, per exemple), puguin iniciar-se també en el tractament dels conflicte armats i a l’inrevés.
 • Conèixer les diferents perspectives existents en el treball relacionat amb la recerca i la construcció de la pau.
 • Explicar la manera com es relacionen tots els temes tractats i la transversalitat del treball per la pau.

 

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex

6. Postgrau en Gestió dialogada de conflictes i mediació comunitària i organitzacional

Organitzat per: Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (URL)

Data inici docència: Octubre 2014

Data fi docència: Juny 2015

Objectius:

 • Aprofundir en el coneixement interdisciplinari del conflicte i les seves implicacions, aportant eines per cercar-hi solucions creatives
 • Preparar per a l’exercici professional de la mediació i la gestió dialogada de conflictes a l’àmbit del dret privat.
 • Promoure el desenvolupament de tècniques d’intervenció en els diferents àmbits dels conflictes comunitari i organitzacional.
 • Capacitar per treballar amb expertesa els elements bàsics de la comunicació en tot conflicte.
 • Consulta tota la informació  

▲ Tornar a l'índex

7. Postgrau en Prevenció, Gestió i Resolució de Conflictes. Mediació Familiar

Organitzat per: Universitat de Vic

Data inici docència: Setembre 2014

Data fi docència: Abril 2015

Objectius:

 • Sensibilitzar l’alumnat sobre les potencialitats de la medició basada en la resolució pacífica dels conflictes i les seves aplicacions en la prevenció, la gestió i la resolució de conflictes familiars.
 • Formar professionals que coneguin i utilitzin adequadament les estratègies i eines de la mediació en cada situació, així com els processos que cal posar en pràctica.
 • Capacitar l’alumnat perquè utilitzi adequadament les habilitats socials i comunicatives necessàries per a la mediació.
 • Formar professionals que basin la seva pràctica professional en relacions ètiques que respectin i contemplin les característiques i les necessitats dels altres i que els ajudin a cercar noves mirades i acord.

 

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex

8. Postgrau en Cultura de la Pau, Cohesió Social i Diàleg Intercultural: Aplicacions Pràctiques (online)

Organitzat per: Universitat de Barcelona i Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU

Data inici docència: Novembre 2014

Data fi docència: Novembre 2015

Objectius:

 • Dotar als participants d'una base teòrica en matèria de cultura de pau, interculturalitat i convivència social.
 • Oferir als participants un ampli ventall d'aplicacions pràctiques per a solucionar problemes de pau i convivència a nivell social.
 • Dotar als participants de les capacitats necessàries per a implementar en la societat les aplicacions pràctiques estudiades.

 

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex