Voleu aprofundir en la mediació i gestió de conflictes?

Consulteu aquest recull de màsters i postgraus que s’impartiran durant el curs 2016/2017 a les universitats catalanes.

Un conflicte és una situació donada per una discordança entre les tendències i els interessos o les imposicions externes (Enciclopèdia Catalana). Aquesta circumstància és inherent a qualsevol societat i un reflex dels interessos oposats que les persones i els grups socials que la integren persegueixen. En aquest recurs, us volem facilitar un recull de màster i postgraus que us poden ajudar a aprofundir en aquesta temàtica.

 1. Màster en Conflictologia
 2. Màster en Mediació Professional
 3. Màster en Polítiques Socials i Mediació Comunitària
 4. Postgrau en Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària (semipresencial)
 5. Postgrau en Resolució de Conflictes i Mediació Familiar
 6. Postgrau en Gestió dialogada de conflictes i mediació comunitària i organitzacional
 7. Postgrau en Mediació
 8. Postgrau en Cultura de la Pau, Cohesió Social i Diàleg Intercultural: Aplicacions Pràctiques (online)

1. Màster en Conflictologia

Organitzat per: Universitat Oberta de Catalunya

Data inici docència: Octubre 2016

Data fi docència: Maig 2018

Objectius:

 • Conèixer la teoria, les diferents aproximacions i els caràcters dels conflictes contemporanis.
 • Adquirir les capacitats d'anàlisi i de planificació de l'acció en les intervencions pacífiques en conflictes, tant des de la perspectiva de la prevenció com de la intervenció durant el desenvolupament del conflicte.
 • Aprendre tècniques i estratègies per a una intervenció intel·ligent i no violenta en situació de conflicte.
 • Accedir a informació i coneixements per a saber desenvolupar programes d'intervenció eficaces i saber gestionar la cerca de solucions específiques i positives.
 • Poder dirigir i facilitar processos de resolució de conflictes: comunicació, negociació, mediació i facilitació.
 • Transformar la manera de comunicar tant per a prevenir com per a pacificar conflictes.

 

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex

2. Màster en Mediació Professional

Organitzat per: Universitat Pompeu Fabra

Data inici docència: Octubre 2016

Data fi docència: Juny 2017

Objectius:

 • Aprendre a diagnosticar la naturalesa d'un conflicte civil o mercantil i exercir diferents metodologies de mediació per resoldre'l.
 • Conèixer les arrels històriques i culturals, la definició i els fonaments de la professió de mediador.
 • Saber identificar sentiments i emocions relacionades amb situacions de conflicte per intervenir-hi com a part imparcial.
 •  Adquirir competències per a una comunicació efectiva, fomentar les bones relacions interpersonals i desenvolupar habilitats per dotar les persones en conflicte d'eines i tècniques que els ajudin a resoldre les seves diferències.
 • Reconèixer i entendre els diferents fenòmens grupals en situacions de conflicte i aplicar els recursos i estratègies necessaris per a una intervenció col·lectiva.

 

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex

3. Màster en Polítiques Socials i Mediació Comunitària

Organitzat per: Universitat Autònoma de Barcelona - Institut de Govern i Polítiques PúbliquesUniversitat de Girona, Universitat de LleidaUniversitat de Vic.

Data inici docència: Octubre 2016

Data fi docència: Juny 2017

Objectius:

 • Brindar elements metodològics i d’anàlisi per a repensar i adequar les respostes de les administracions públiques, entitats i moviments socials ales noves problemàtiques socials des d’un enfocament local i integral de les polítiques socials.
 • Explorar en les diferents concepcions i tractaments del conflicte que permeten repensar entorn de la qüestió de la comunicació humana, el conflicte , l’espai públic i la comunitat.

 

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex

4. Postgrau en Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària (semipresencial)

Organitzat per: Universitat de Girona (UdG)

Data inici docència: Octubre 2016

Data fi docència: Octubre 2017

Objectius:

 • Assolir coneixements teòrics i pràctics que permetin la intervenció en els conflictes, el seu abordatge i la seva gestió.
 • Conèixer les causes i les conseqüències del conflicte en el sistema social, així com el paper de les institucions, organitzacions i organismes que hi operen.
 • Capacitar per a la intervenció professional en els conflictes comunitaris i de l’espai públic.
 • Tenir competències per detectar, gestionar i resoldre conflictes en l’espai comunitari, la xarxa de serveis públics, el treball en equip d’institucions i organitzacions i la coordinació de projectes i de bones pràctiques.
 • Disposar de pautes i criteris per a l’elaboració de projectes de mediació comunitària i de bones pràctiques per a la gestió del conflicte comunitari i públic i per a la seva avaluació.

 

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex

5. Postgrau en Resolució de Conflictes i Mediació Familiar

​Organitzat per: Universitat de Vic i Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

Data inici docència: Abril 2016

Data fi docència: Juny 2017

Objectiu:

 • Preparar professionals que puguin exer­cir com a mediadors/es en serveis socials bàsics i especialitzats, i serveis públics i privats de media­ció i d’orientació familiar, entitats del tercer sector orientats a la intervenció familiar en gestió de conflictes, etc.

 

Consulta tota la informació

 

▲ Tornar a l'índex

6. Postgrau en Gestió dialogada de conflictes i mediació comunitària i organitzacional

Organitzat per: Universitat de Barcelona i Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU

Data inici docència: Novembre 2016

Data fi docència: Novembre 2017

Objectius:

 • Dotar als participants d'una base teòrica en matèria de cultura de pau, interculturalitat i convivència social.
 • Oferir als participants un ampli ventall d'aplicacions pràctiques per a solucionar problemes de pau i convivència a nivell social.
 • Dotar als participants de les capacitats necessàries per a implementar en la societat les aplicacions pràctiques estudiades.

 

Consulta tota la informació

 

▲ Tornar a l'índex

7. Postgrau en Mediació

Organitzat per: Universitat Rovira i Virgili

Data inici docència: Octubre 2016

Data fi docència: Desembre 2017

Objectiu:

 • Formar professionals des d'un punt de vista teòric-pràctic i d'aprenentatge d'habilitats per aquelles persones que vulguin exercir la professió de mediador o que part de la seva tasca professional estigui dirigida a la gestió d'equips humans o el tractament de conflictes en qualsevol àmbit.

 

Consulta tota la informació

 

▲ Tornar a l'índex

8. Postgrau en Cultura de la Pau, Cohesió Social i Diàleg Intercultural: Aplicacions Pràctiques (online)

Organitzat per: Universitat de Barcelona

Data inici docència: Novembre 2016

Data fi docència: Novembre 2017

Objectiu:

 • Dotar als participants de les bases en matèria de cultura de pau, interculturalitat iconvivència social.
 • Oferir als participants un ampli ventall d'aplicacions pràctiques per a solucionar problemes de pau i convivència a nivell social.
 • Dotar als participants de les capacitats necessàries per a implementar en la societat les aplicacions pràctiques treballades.

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex