Curs anual de drets humans

Els alumnes es poden beneficiar de pràctiques al Consell d’Europa a Estrasburg, a l’Oficina de Drets Humans de les Nacions Unides a Ginebra i al Síndic de Greuges de Catalunya. El curs compta amb el suport del Consell d’Europa i de distintes Universitats catalanes que en cada edició atorguen crèdits de lliure elecció.

 

L'Institut de Drets humans de Catalunya organitza del 1 al 18 de març la 28a edició del seu curs anual de drets humans amb l’objectiu de donar una primera formació en l’especialització de professionals que treballen en l’àmbit dels drets humans. S'ofereixen tres beques per a assistir al curs, a residents en països d'Amèrica Llatina. El formulari de pre-inscripció ja és on line.

 

Durant el curs i a través de distintes sessions formatives s’ofereix una aproximació, principalment jurídica, a diversos aspectes dels drets humans. A més del necessari recorregut històric a través del procés de codificació i internacionalització dels drets humans, es repassen els diferents sistemes de protecció tant regionals com universals. Si bé es fa especial èmfasi en el dret internacional dels drets humans, no es deixa de tractar la legislació nacional, autonòmica i local.

 

A més, i d'acord amb els diferents contexts i moments històrics, en cada edició s’aborden temes sectorials que responen a les necessitats de l’actualitat. S'ofereixen tres beques per a assistir al curs, a residents en països d'Amèrica Llatina.

 

El curs està adreçat a estudiants de ciències jurídiques, econòmiques i socials, funcionaris, cossos i forces de seguretat, juristes, assistents socials, economistes, voluntaris i tots aquells professionals relacionats amb els drets humans.

 

Afegeix un comentari nou