La campanya Salut per al desenvolupament fa un nou pas, al Parlament de Catalunya

La Comissió de Cooperació i Solidaritat del Parlament de Catalunya
Logotip de la campanya Salut per al desenvolupament

La campanya Salut per al desenvolupament fa un nou pas, al Parlament de Catalunya

Resum: 

Aquests dies s'ha aprovat al Parlament de Catalunya la proposta de la campanya Salut per al desenvolupament, de Farmacèutics Mundi i Medicus Mundi. Es centra en l'augment de recursos humans sanitaris als països empobrits.

La Comissió de Cooperació i Solidaritat del Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat la proposta de resolució sobre el reforç del personal sanitari en els països en vies de desenvolupament, a petició de Farmacèutics Mundi i Medicus Mundi de Catalunya.

La proposta aprovada es centra en l'increment de recursos humans en salut als països empobrits

La proposta de resolució final desenvolupa aquests punts:

Es dedicarà un percentatge de l'ajuda oficial al desenvolupament a l'àmbit de salut, bàsicament enfortint recursos humans, segons les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). També es donarà suport a plans i estratègies nacionals de recursos humans a països en desenvolupament, i es faran gestions davant de l'Estat perquè des dels organismes internacionals s'incentivi la contractació de treballadors de la salut en aquests països.

S'implementarà el Codi de bones pràctiques de l'OMS, que entre altres coses està plantejat per incrementar els recursos humans sanitaris als països més empobrits. La proposta també impulsarà la coordinació entre responsables de l'Agència Catalana de Cooperació i Desenvolupament i del Departament de Salut per tal de concretar les necessitats dels països en desenvolupament, donar una eficaç assistència tècnica, suport a la retenció de personal sanitari en país d'origen i a la formació en salut en país d'origen. També per transferir tecnologia i coneixement.

Afegeix un comentari nou