Promotors del FSCat (Fòrum Social Català) debaten sobre la continuïtat del Fòrum, aquest març

Promotors del FSCat (Fòrum Social Català) debaten sobre la continuïtat del Fòrum, aquest març

Resum: 

El Fòrum Social Català, dins del procés del Fòrum Social Mundial, estableix els objectius d'un grup de continuïtat, amb conclusions bàsiques com: Reforçar els moviments socials catalans; Mantenir una connexió amb el procés del FSM; Afavorir el debat entre els moviments; i treballar en la mesura del possible per reduir les febleses del FSCat (visibilització als mitjans, extensió territorial, impacte polític).

Es van decidir finalment unes línies de treball pel grup de continuïtat:

1) Web, llista FSCat i xarxes socials d’internet:

 • La web hauria d’incorporar de manera molt visible:

  • Un apartat d’opinió, per penjar articles sobre els fòrums

  • A la part central hauriem de penjar notícies sobre el procés del FSM i d’altres fòrums

  • Un apartat per posar accions i manifestos dels MMSS

  • Un apartat per penjar actes diversos

El llistat del FSCat es farà servir només per:

 • Donar-li manteniment al grup de facebook, i posar un link al llistat d’entitats adherides de la seva adreça particular (i provar que posen cadascuna d’elles un link al seu web cap a la web del FSCat)

2) Actes de divulgació i debat en el marc del FSCat:

 • Un acte públic entre el 1er de maig i la contracimera de UE-Amèrica Llatina a Madrid, organitzat conjuntament amb la Campanya contra l’Europa del Capital, sobre el Tractat de Lisboa, per animar a anar a Madrid i animar també a fer alguna cosa a Barcelona al juny.

 • Un acte de debat del FSCat a la tardor, fent un balanç del semestre de presidència espanyola de la UE, del paper dels moviments, etc...

3) Contacte amb els moviments:

 • A través de l’AMS del FSCat, que continuarà treballant com fins ara, podent fer servir el nom Assemblea de Moviments Socials del FSCat en les activitats que des de la Campanya contra l’Europa del Capital es facin. També enviaran des de l’AMS una crida a la participació a aquesta campanya.

4) Memòria del FSCat:

 • A més de la feina que està fent FDC de recollir a entrevistes gravades les experiències vitals de personatges vinculats als moviments catalans i al FSCat, s'intentarà fer una memòria del FSCat 2010, tal i com es va intentar a la primera edició. Só sabedors de les dificultats que van trobar el 2008. Amb aquest ànim voldrien fer una publicació virtual o en paper, amb el següent contingut:

 • Es demanarà a totes les entitats participants un resum de uns 2000 caracters

 • S’obrirà la porta a recollir altres participacions d’entitats que no van tenir taller o seminari.

 • Es farà una valoració del FSCat 2010

Afegeix un comentari nou
0