Cal adaptar estatuts per tal d’accedir a les properes subvencions de voluntariat.

Autor/a: 
Mireya Ponce Sastre
 Font:
Font:

Cal adaptar estatuts per tal d’accedir a les properes subvencions de voluntariat.

Autor/a: 
Mireya Ponce Sastre

Resum: 

En els proper mesos es farà pública la convocatòria de subvencions de voluntariat que convocarà el Departament de Benestar Social i Família. Per tal de poder accedir a la subvenció, dos dels requisits bàsics per a l'entitat seran: estar inscrites en el Cens d’Entitats del Voluntariat i tenir adaptats els seus estatuts a la Llei 4/2008, de 24 d’abril.

Per tal de participar en la Convocatòria a entitats per a activitats i projectes de caràcter cívic, participació ciutadana i de promoció del voluntariat 2012,cal que es tracti en primer lloc d’entitats sense ànim de lucre, es a dir associacions i fundacions, que a més a més tinguin un projecte de voluntariat i per tant comptin amb voluntaris i que estiguin inscrites en el Cens d’Entitats del Voluntariat.

A més a més, cal que les entitats tinguin els seus estatuts adaptats a la Llei 4/2008, de 24 d’abril. Tal i com s’estableix a la disposició final primera, les fundacions i associacions que no adaptin els seus estatuts i no inscriguin aquesta adaptació en el registre corresponent, perdran el dret a rebre ajuts i subvencions de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

El termini que tenen les entitats per tal d’adaptar els seus estatuts i fer la inscripció al registre era inicialment fins el 2 d’agost de 2011, tal i com s’establia en la Disposició final primera de la llei 4/2008 de 24 d’abril, però aquest termini ha estat ampliat fins el 31 de desembre de 2012 per la Llei 5/2011, del 19 de juliol

Per conèixer els canvis més importants que estableix la Llei 4/2008 de 24 d’abril, així com les propostes de millora pots consultar el recurs que des de jurídic vam preparar relatiu a la modificació d’estatuts pas a pas.

Afegeix un comentari nou