Com ens comuniquem a la nostra entitat?

Autor/a: 
Montse Agudo
Persones relacionades. Font: Ecuador y el Mundo
Mans. Font: Socialmedia

Com ens comuniquem a la nostra entitat?

Autor/a: 
Montse Agudo

Resum: 

Una qüestió important a cuidar dins de les entitats és la comunicació interna, la qual fomenta el sentiment de pertinença i la identificació amb el projecte de l’associació.

La comunicació interna és una qüestió molt important a tenir en compte dins les entitats, ja que una bona comunicació fomenta un sentiment de proximitat amb l’entitat i fa que els diversos col·lectius que en formen part s’identifiquin amb el seu projecte i en facin difusió.

Els principals destinataris de la comunicació interna de l’entitat són la base social, el voluntariat i l’equip tècnic, i la organització ha de determinar quina informació dona a cada col·lectiu i quin canal utilitza per fer-ho.

També s’ha de tenir en compte de quines figures depèn aquesta comunicació interna, començant per les persones que ocupen càrrecs de responsabilitat i directius, les persones que coordinen grups dins de l’entitat - socis, voluntaris, etc.- i d’altres persones que tenen encomanada la tasca de ser receptors i distribuïdors d’informació.

Una qüestió rellevant que ha de valorar l’entitat és com comunica: quines eines fa servir, quins recursos té, si els seus missatges són positius, si crea espais de participació, etc. A partir d’aquesta diagnosi, podrà millorar els seus canals de comunicació i fórmules de participació dins de l’entitat.

Per poder aprofundir en aquesta matèria i aconseguir informació útil, hem fer un recurs sobre les 6 claus de la comunicació interna dins de la nostra entitat.

Afegeix un comentari nou