Darrer mes per adaptar els estatuts d'associacions i fundacions catalanes

Autor/a: 
Mireya Ponce Sastre
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Darrer mes per adaptar els estatuts d'associacions i fundacions catalanes

Autor/a: 
Mireya Ponce Sastre

Resum: 

L'any 2008 es va publicar el Llibre III del Codi Civil de Catalunya que estableix un nou règim normatiu per a les associacions i fundacions catalanes.

El Llibre III del Codi civil de Catalunya que obliga les entitats catalanes a modificar els seus estatuts, va ser aprovat el 24 d'abril de 2008 i va entrar en vigor el 2 d'agost del mateix any. Tot i així, restava pendent que es publiqués la modificació relativa a la part de fundacions que, finalment, va entrar en vigor el passat 9 de juliol, amb la Llei 7/2012, de 15 de juny de modificació del Llibre III del Codi civil de Catalunya.

En aquesta llei, es manté el 31 de desembre de 2012 com a data límit per tal que les fundacions i associacions adaptin els seus estatuts.

Els efectes que la no-adaptació d'estatuts pot arribar a tenir per a les entitats són:

  • No poder obtenir ajuts ni subvencions de l’Administració de la Generalitat.
  • Perdre els beneficis derivats de la publicitat registral.

En el cas de les Fundacions, a més, la no-adaptació dels estatuts es considerarà un incompliment greu de les obligacions del càrrec de patró.

Recordeu, però, que tots aquells articles dels estatuts i del règim intern que siguin contraris a la regulació del Llibre III del Codi Civil, resten sense efecte i són nuls.

Des de la Direcció General de Dret i Entitats s’han facilitat models d’estatuts tant per a associacions com per a fundacions per tal que els entitats puguin fer aquesta adaptació.

Per a més informació, podeu consultar:

Afegeix un comentari nou