Incorporació de criteris socials a la contractació pública municipal

 • Taula de treball

  Taula de treball

 • Guia de contractació amb criteris socials de la Taula del Tercer Sector

  Guia de contractació amb criteris socials de la Taula del Tercer Sector

L’Ajuntament de Barcelona, juntament amb representants d’ECAS i d’altres organitzacions del tercer sector, ha elaborat una proposta d’Instrucció per a la Contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals amb l’objectiu d’incorporar aquests criteris als contractes municipals.

L’Ajuntament de Barcelona, en un procés participatiu amb representants de la Federació Catalana d’Acció Social (ECAS) i diferents entitats del tercer sector ha realitzat una proposta d’Instrucció per a la Contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals.

Aquesta proposta treballada de manera conjunta amb les entitats socials ara es troba als Serveis Jurídics municipals, a fi d’adaptar-la des del punt de vista tècnic i jurídic.

Aquesta mesura està directament relacionada amb la guia que va publicar la Taula del Tercer Sector al novembre de 2011 relativa a la incorporació de clàusules socials a la contractació pública.

Aquesta proposta diferencia dos capítols: un de criteris socials i un altre de criteris ambientals.

 

Dins dels criteris socials ens trobem set apartats:

 • Contractes reservats.
 • Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social.
 • Criteris socials d’adjudicació.
 • Solvència tècnica de caràcter social.
 • Metodologia i procediment.
 • Contractació i perfils de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral.
 • Sistemes de seguiment.

 

En el cas dels criteris ambientals hi ha quatre apartats:

 • Plecs model de clàusules administratives particulars.
 • Procediment de definició de criteris ambientals específics.
 • Sistema de seguiment
 • Implementació.

 

L’objectiu principal d’aquesta proposta és que, un cop aprovada, es generalitzi l’obligació d’incorporar ocupació protegida en tots els àmbits de contractació municipal. A més, en els contractes de gestió de serveis socials s’haurà d’incloure criteris de solvència tècnica de caràcter social.

Afegeix un comentari nou