Incorporació de criteris socials a la contractació pública municipal

Autor/a: 
Montse Agudo

Incorporació de criteris socials a la contractació pública municipal

Autor/a: 
Montse Agudo

Resum: 

L’Ajuntament de Barcelona, juntament amb representants d’ECAS i d’altres organitzacions del tercer sector, ha elaborat una proposta d’Instrucció per a la Contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals amb l’objectiu d’incorporar aquests criteris als contractes municipals.

L’Ajuntament de Barcelona, en un procés participatiu amb representants de la Federació Catalana d’Acció Social (ECAS) i diferents entitats del tercer sector ha realitzat una proposta d’Instrucció per a la Contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals.

Aquesta proposta treballada de manera conjunta amb les entitats socials ara es troba als Serveis Jurídics municipals, a fi d’adaptar-la des del punt de vista tècnic i jurídic.

Aquesta mesura està directament relacionada amb la guia que va publicar la Taula del Tercer Sector al novembre de 2011 relativa a la incorporació de clàusules socials a la contractació pública.

Aquesta proposta diferencia dos capítols: un de criteris socials i un altre de criteris ambientals.

Dins dels criteris socials ens trobem set apartats:

 • Contractes reservats.
 • Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social.
 • Criteris socials d’adjudicació.
 • Solvència tècnica de caràcter social.
 • Metodologia i procediment.
 • Contractació i perfils de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral.
 • Sistemes de seguiment.

En el cas dels criteris ambientals hi ha quatre apartats:

 • Plecs model de clàusules administratives particulars.
 • Procediment de definició de criteris ambientals específics.
 • Sistema de seguiment
 • Implementació.

L’objectiu principal d’aquesta proposta és que, un cop aprovada, es generalitzi l’obligació d’incorporar ocupació protegida en tots els àmbits de contractació municipal. A més, en els contractes de gestió de serveis socials s’haurà d’incloure criteris de solvència tècnica de caràcter social.

Afegeix un comentari nou