Les associacions tenen l'obligació de donar informació als bancs?

Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Les associacions tenen l'obligació de donar informació als bancs?

Autor/a: 
Montse Agudo

Resum: 

Les entitats financeres, amb l’objectiu de donar compliment a la llei de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, estan requerint informació a les associacions.

Últimament, les associacions i fundacions estan rebent comunicacions de les entitats financeres amb les que treballen, en les quals, se’ls hi requereix informació i documentació a fi de donar compliment a la Llei 10/2010, de 28 d’abril de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, així com al Reial Decret 304/2014 que la desenvolupa.

El blanqueig de capitals afecta directament als sistemes financers d’arreu, per aquest motiu les entitats financeres, amb l’objectiu de complir amb la normativa vigent, estableixen protocols de seguretat d’acord amb la seva política interna, la legislació actual i les recomanacions emeses pel Servei de Prevenció del Blanqueig de capitals i infraccions monetàries.

Cada entitat financera, a fi de complir amb la llei, ha d’establir les mesures que consideri convenients, per aquest motiu, les diferents entitats es posen en contacte amb els seus clients i els demanen la documentació que consideren oportuna en cada cas.

La finalitat última és tenir la seguretat que a l’entitat no hi ha clients no desitjables, els quals estan fent activitats il·lícites i que no s’està utilitzant els sistemes financers i d’altres sectors de l’activitat econòmica per al blanqueig de capitals i per al finançament del terrorisme procedent de la participació en delictes.

Les entitats financeres tenen la obligació legal d’identificar els seus clients, conèixer la seva activitat, dur sistemes de control de l'operativa dels clients i comunicar qualsevol activitat sospitosa.

Per tant, les entitats sense afany de lucre, al tenir un contracte amb l’entitat financera amb la que treballa, ha de facilitar la documentació requerida i afavorir que els bancs i caixes puguin dur el control adient respecte aquestes activitats il·legals.

A més, com ja vam comentar en el seu dia a Xarxanet, la llei de prevenció del blanqueig de capitals també afecta a les entitats sense afany de lucre, les quals han de complir les mesures destinades a que no es realitzin pràctiques en aquest sentit.

Comentaris

Nosaltres tenim els comptes en banca ètica, per tant no ens fa cap mena de por donar algunes dades que podrien ser sensibles i que mai dels mais li donaríem a segons quines entitats

Afegeix un comentari nou